S štipendijo do pravih kadrov

08.09.2017

Direktorica RASR Iva Zorenč, ki vabi k prijavam za kadrovske štipendije v okviru RŠS, in voditeljica Greta Kokot Rajković

Delodajalci iz Savinjske regije bodo lahko v tem šolskem letu koristili sredstva iz regijske štipendijske sheme. V teh dneh je bil objavljen razpis Regijske štipendijske sheme za Savinjsko regijo. Eden glavnih ciljev je mladim omogočiti zaposlitve v Savinjski regiji ter jim finančno olajšati študij, delodajalce pa prav tako nekoliko finančno razbremeniti.

Regijska štipendijska shema (RŠS) temelji na partnerstvu med regijskimi izvajalci sheme, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter delodajalci in mladimi, dijaki in študenti. Izvaja se na območju celotne Slovenije, v vseh dvanajstih statističnih regijah, v Savinjski regiji je nosilec Razvojna agencija Savinjske regije (RASR). Direktorica RASR Iva Zorenč: »Gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki štipendirajo dijake in študente za poklice, po katerih so izkazali potrebo, jih v času izobraževanja vključujejo v delovni proces in jih po zaključku izobraževanja zaposlijo za minimalno eno leto.« 

Prijavo za štipendiranje uredi delodajalec
Delodajalci prijavitelji v vlogi opredelijo poklice, ki jih želijo štipendirati. Delodajalci se lahko pri tem odločijo, ali želijo potrebe po kadrovskem štipendiranju javno objaviti, kajti delodajalci lahko tudi sami razpisujejo proste kadrovske štipendije. Če se delodajalci odločijo nameniti štipendijo dijaku ali študentu v okviru RŠS, jim država približno polovico celotnega zneska povrne. Višino štipendije določi delodajalec sam znotraj vnaprej določenega razpona, od 220 do 480 EUR mesečno.

Obveznosti delodajalcev in štipendistov
Delodajalec mora štipendijo nakazovati redno, najkasneje do 15.ega v mesecu za pretekli mesec, po koncu izobraževanja dijaka ali študenta zaposliti vsaj za leto dni, v času študija pa mu nuditi tudi vsakoletno izobraževanje v podjetju. In obveznosti štipendistov? Dijak ali študent mora napredovati v višji letnik izobraževalnega programa, za katerega prejema kadrovsko štipendijo, opraviti delovno prakso pri delodajalcu v trajanju najmanj 160 ur v vsakem šolskem ali študijskem letu, uspešno zaključiti izobraževalni program, za katerega prejema kadrovsko štipendijo, na to pa se pri delodajalcu zaposliti najmanj za eno leto.

Eden glavnih ciljev regijske štipendijske sheme je, da mladi ostanejo v regiji in se tukaj zaposlijo. (GKR)

POVEZANE VSEBINE
Štajerski val v sliki