Reformacija v središče postavlja človeka

31.10.2017

Primož Trubar (1508-1586) je bil osrednja osebnost reformacije na Slovenskem. Začela se je leta 1517, ko je nemški duhovnik Martin Luther na vrata cerkve v Wittenbergu obesil 95 tez, s katerimi je zahteval njeno prenovo.

Ob dnevu reformacije obeležujemo rojstvo slovenskega knjižnega jezika. V času reformacije, ki se je začela v Nemčiji smo namreč Slovenci dobili prvo knjigo v maternem jeziku in prvo slovensko tiskano knjigo sploh - Katekizem, ki ga je leta 1550 napisal Primož Trubar.

Kje so dandanes Martini Lutri?
Dan reformacije ni zgolj verski praznik evangeličanske skupnosti, temveč za vse Slovence praznik narodovega razvoja, svobode duha, kulture in ustvarjalnosti na vseh področjih bivanja. "Protestantski očetje so zaslužni, da smo zmogli 'stati inu obstati' in smo danes samostojni, suvereni, članica Evropske unije. Tako smemo in moramo sami odločati o tem, kako želimo živeti," je na sinočnji osrednji državni slovesnosti poudaril predsednik državnega zbora Milan Brglez. V središču reformatorskega gibanja je bil človek z vsemi svojimi prednostmi in slabostmi. Ta pomen človeka se je pokazal tudi v slovenskem protestantizmu. Obstaja strinjanje, da so Primož Trubar, Jurij Dalmatin, Adam Bohorič in Sebastjan Krelj očetje slovenskega jezika in snovalci zametkov slovenskega naroda. "Zavedanje, da lahko z reformami storimo velike korake v smeri dobrobiti in boljšega življenja za slehernega posameznika je omogočilo številne civilizacijske premike. Med drugim prehod od individualnih koristi do koristi skupnosti, premik od sebičnosti k solidarnosti ter premik od kolektivnega pripadanja k individualni svobodi," je dejal Brglez, ki je prepričan, da dandanes potrebujemo nove Martine Lutre. "Da nam bodo nastavili zrcalo in povedali, da se moramo vrniti k svojim koreninam, ki so v spoštovanju mednarodnega, evropskega in nacionalnega prava, v spoštovanju vseh človekovih pravic, vključno s pravicami manjšin in samoodločbe ljudstev ali narodov, v spoštovanju dostojanstva vsakega posameznika in vsake posameznice." Sicer pa je današnji praznik priložnost za vnovičen razmislek o tem, kaj želimo kot narod in kako bomo to dosegli v dobrobit vsakogar izmed nas. In kaj o dnevu reformacije menite vi? Nekaj odgovorov smo zbrali v anketi, prisluhnete ji v spodnjem posnetku. (BF)

KAJ VAM POMENI DAN REFORMACIJE
Štajerski val v sliki