Boste del Regijske štipendijske sheme?

08.08.2017

Štipendije dijakom in študentom pomagajo pri študiju, hkrati jim zagotavljajo pridobitev delovnih izkušenj. (Fotografija je simbolična.)

Razvojna agencija Savinjske regije (RASR) želi, da bi čim več mladih po koncu študija službo našlo v Savinjski regiji. To med drugim spodbuja z Regijsko štipendijsko shemo. Delodajalci, ki štipendirajo dijake in študente, lahko zaprosijo, da jim del štipendij krije država. Trenutno je objavljen razpis za minulo šolsko leto.

Povezovanje gospodarstva in šolstva
Regijska štipendijska shema je projekt, v katerega je vključena celotna država, v Savinjski regiji jo izvaja Razvojna agencija Savinjske regije. „Gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki štipendirajo dijake in štidente za poklice, po katerih so izkazali potrebo, jih v času izobraževanja vključujejo v delovni proces in jih po zaključku izobraževanja zaposlijo. Tako spodbujamo razvoj človeških virov in gospodarstva za skladnejši razvoj. S svojo prisotnostjo v regijskem okolju povezujemo izobraževanje z okoljem in poklicno usmerjamo mlade za potrebe gospodarstva in družbe. S trajnim navezovanjem mladih na lokalno okolje preprečujemo neskladje na trgu dela in znižujemo strukturno brezposelnost,“ o pomenu štipendijske sheme pravijo v Razvojni agenciji Savinjske regije.

Povrnjena polovica štipendije
Za sofinanciranje štipendij lahko zaprosijo delodajalci, ki štipendirajo dijake in študente na dodiplomski ali podiplomski stopnji študija, pa tudi udeležence izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo doma ali v tujini in ki niso zaposleni. Višino štipendije v razponu od 220 do 470 evrov na mesec določijo sami in jo izplačajo štipendistu, Ministrstvo za delo, družino, socialo in enake možnosti jim polovico celotnega zneska naknadno povrne, pri čemer Regijsko štipendijsko shemo sofinancira tudi Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Razvojne agencije so izvajalci, ki delodajalcem in kadrovskim štipendistom pri programu nudijo vso strokovno in administrativno podporo. Trenutno je objavljen razpis za sofinanciranje štipendij za minulo šolsko leto, prijave zbirajo še do 30. septembra. Konec avgusta naj bi objavili še razpis za šolsko leto 2017/2018.

Po koncu izobraževanja zaposlitev
„Z regijsko štipendijsko shemo v osnovi želimo, da bi čim več mladih po koncu študija službo našlo v Savinjski regiji,“ poudarja direktorica Razvojne agencije Savinjske regije Iva Zorenč. Pogoj za sofinanciranje štipendije je namreč, da dijak ali študent opravi prakso v podjetju, ki ga štipendira, prav tako ga je to dolžno po koncu izobraževanja zaposliti vsaj za leto dni. Kakšni so še pogoji štipendijske sheme in kakšne so dolžnosti tako delodajalcev kot štipendistov, preverite na spletni strani Razvojne agencije Savinjske regije, kjer je objavljen tudi aktualni razpis.

PROMOCIJSKO BESEDILO
Štajerski val v sliki