maj 25, 2017

Parki varuhi biotske pestrosti

Ta teden smo se poklonili evropskemu dnevu Nature 2000 in mednarodnemu dnevu biotske raznovrstnosti, obeležili smo tudi dan parkov. Da je narava nekaj izjemnega in jo je treba ohranjati, se zavedajo tudi v regijskem Kozjanskem parku, kjer so pravi varuhi biotske raznovrstnosti. 

Ohranjenost narave turistična priložnost
Naša država sodi med biotsko najbolj pestre države v Evropi, na njenem ozemlju najdemo okoli 24 tisoč vrst rastlinskih in živalskih vrst, ocene vseh potencialnih vrst pa se gibljejo med 45 tisoč in 120 tisoč. Kot poudarja biolog Dušan Klenovšek iz Kozjanskega parka, je pri nas je še veliko vrst ptic, metuljev, hroščev, dvoživk ter drugih živalskih in rastlinskih vrst, ki jih drugje v Evropi ni več. O veliki biotski pestrosti v Sloveniji po Klenovškovih besedah priča tudi dejstvo, da ima naša država največji obseg območij Natura 2000 med vsemi državami članicami Evropske Unije. Obsega namreč 37 odstotkov površine države. Ekosistemsko pestrost slovenskega ozemlja pa dobro odražajo tudi zavarovana območja, ki zavzemajo 13 odstotkov površine države. Največji in najstarejši med regijskimi parki je prav Kozjanski park, kjer je narava eden glavnih motivov za turistični obisk.“V vsakem letnem času se najde nekaj zanimivega. Zdaj v maju so to cvetoči travniki, še posebej tisti hribovski z orhidejami, krajnskimi lilijami in podobnimi redkimi, lepimi rastlinskimi vrstami. Na Bizeljskem se v teh dneh ustavljajo mnogi fotografi in ljubitelji ptic, da bi videli čebelarja, enega najbolj pisanih ptičev v Evropi, živahno pa je lahko tudi v gozdovih in ob vodi,“ razlaga Klenovšek in dodaja, da je le bogata in pestra narava zdrava narava, in v le v zdravi naravi ima človek priložnost za lepšo prihodnost. (SP)