Resevna v stečaju kmalu naprodaj

01.02.2017

Objekt Resevne z zemljiščem in parkiriščem predrag za šentjursko občino?

V prvi polovici leta bo na prodaj trgovski center Resevna. Občina Šentjur lahko za to nepremičnino uveljavi predkupno pravico. Po neuradnih informacijah je cenitev ocenjena na dober milijon evrov, zato je nakup malo verjeten.

Korže: Objekt strateškega pomena
Maja letos bo stečajna upraviteljica prodajala trgovski center Resevna. Za nepremičnino lahko občina Šentjur uveljavi predkupno pravico. Med bolj glasnimi zagovorniki odkupa je svetnik poslanske skupine SDS Jože Korže, ki poudarja, da sam objekt Resevne skupaj z upravno stavbo občine, knjižnico, pošto ter drugimi objekti zaokroža šentjursko mestno jedro. “Skupaj s parkirnim prostorom je strateško pomemben za občino. Ker imata Krajevna skupnost Šentjur mesto in občina verjetno že izdelan vsaj idejni projekt za arhitekturno in vsebinsko prenovo mestnega jedra in s tem vključeno tudi prenovo objekta Resevne je smiselno in nujno, da zemljišče z Resevno in parkirišči pridobi občina,“ ocenjuje Korže. Upa, da se ne bo ponovila zgodba z upravno stavbo Alposa in objekta Mestni trg 3, kjer občina naj ne bi izrazila prav nobenega interesa po nakupu.

Diaci: Nakup najverjetneje prevelik zalogaj
Šentjurski župan Marko Diaci pojasnjuje, da bo občina Šentjur vsekakor interesent za nakup stavbe, ko bo prodaja aktualna in bo lahko ustrezno reagirala v postopku. »Postopek zbiranja terjatev se je po podatkih Ajpesa zaključil šele 21. januarja. Sečajni postopek še ni v tej fazi, da bi se lahko občina vključila v prodajo. Najprej moramo seveda vedeti, kakšna bo cena nepremičnie. Po neformalnih informacijah je cenitev ocenjena na milijon 28 tisoč evrov,» razlaga Diaci in dodaja, da bi bil nakup objekta za občino po vsej verjetnosti prevelik finančni zalogaj. Ob tem poudarja, da načelo racionalnega upravljanja občinam narekuje iskanje maksimalnih racionalnih učinkov, zakonodaja ji niti ne predpisuje nalog s področja tržnega nepremičninskega prometa, ki sodi v gospodarsko dejavnost, ampak občino ob znižanih povprečninah obvezuje k financiranju številnih drugih dejavnosti kot so vrtci, osnovno šolstvo… Kot še pravi Diaci, je proračun za leti 2017 in 2018, ki zelo jasno opredeljuje te odhodke, že sprejet. Če bi se občina odločila za nakup objekta Resevne, bi se morala odpovedati že načrtovanim naložbam, kar pa je po županovih besedah malo verjetno. (SP)
Štajerski val v sliki