junij 16, 2015

S športom za kakovostno življenje otrok s posebnimi potrebami

Otroci s posebnimi potrebami so v družbi še vedno prepogosto zapostavljeni. K preprečevanju njihove socialne izključenosti in zagotavljanju kakovostnejšega življenja primorejo različni projekti. Tudi projekt IRIS, ki ga izvaja Inštitut IPAK iz Velenja.

IRIS - Šport kot mehanizem rehabilitacije
Projekt IRIS je plod sodelovanja slovenskih in hrvaških partnerjev, denar zanj je zagotovila tudi Evropska unija. Nosilec projekta v Sloveniji je Inštitut IPAK iz Velenje. Njegov osnovni namen je dolgoročno izboljšati integracijo otrok s posebnimi potrebami v zgodnjih fazah življenja, kar je mogoče tudi s športnimi dejavnostmi. Posledično se tako izboljša kakovost njihovega življenja, pa tudi njihovih skrbnikov in lokalnih skupnosti, v katerih prebivajo. Znano je namreč, da športne aktivnosti blagodejno vplivajo na čovekovo duševno in telesno zdravje. V sklopu projekta so razvili učne programe za vzgojitelje in učitelje, izdelali so izobraževalne materiale ter organizirali festivale in delavnice. „Prvi odzivi sodelujočih so zelo dobri. Z aktivnostmi želimo nadaljevati. Predstavitve načrtujemo v vrtcih in šolah v Savinjski regiji in širše,“ pravi vodja projekta in direktor inštituta IPAK Velenje Stanko Blatnik. Rezultati, ki jih je prinesel projekt, bodo po Blatnikovih besedah omogočali delovanje na področju podpore oseb s posebnimi potrebami tudi v prihodnosti. (NS)