S Svitom nad raka

06.07.2017

Svit je nacionalni program, ki je zaživel leta 2009.

V celjski zdravstveni regiji se je povabilu za sodelovanje v preventivnem programu Svit lani odzvalo 63 odstotkov ljudi. Med njimi je še vedno več žensk kot moških. Strokovnjaki poudarjajo, da lahko pregled vzorca blata reši življenje.

Pregled na vsaki dve leti
Vselovenski program Svit je namenjen zgodnjemu odkrivanju raka in predrakavih sprememb na debelem črevesu in danki. »Svit lahko rešuje življenja, vendar samo tistim, ki se ga udeležijo,« poudarja regionalna koordinatorica Programa Svit iz Območne enote Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje Tatjana Škornik Tovornik. Sodelovanje v programu je enostavno. Povabilo vsaki dve leti prejmejo moški in ženske, stari od 50 do 74 let. Doma sami odvzamejo vzorec blata in ga odpošljejo v priloženi kuverti, da ga strokovnjaki pregledajo. Če ugotovijo sum na bolezen, zavarovanca povabijo še na dodatne preglede.

Najslabša odzivnost na Kozjanskem
»V letu 2016 je bila odzivnost na Svitova vabila v zdravstveni regiji Celje 63-odstotna, v državi 64-odstotna. V 33 občinah na Celjskem je danes v primerjavi z letom 2015 odzivnost višja, v dveh občinah (v Solčavi in v Štorah) pa smo zabeležili upad odzivnosti. Veseli smo, da v regiji nimamo več občine, ki bi imela odzivnost pri obeh spolih skupaj nižjo od 50 odstotkov. Le ena občina (Rogatec) ima odzivnost pri moških nižjo od 50 odstotkov. Še vedno velja, da se moški slabše odzivajo kot ženske, tako da jih je potrebno še bolj spodbujati, saj je obolevnost zaradi tega raka pri njih višja kot pri ženskah,« razlaga Tatjana Škornik Tovornik. Ob tem si seveda želi, da bi se odzivnost še izboljšala, predvsem v občinah, kjer je najnižja, v naših krajih so to občine Kozje, Dobje, Bistrica ob Sotli, Rogaška Slatina in Rogatec.

Hitro odkritje za učinkovitejše zdravljenje
S pomočjo programa Svit raka v večini primerov odkrijejo v zgodnji fazi, ko še ni potrebno dodatno onkološko zdravljenje, kot sta obsevanje in kemoterapija. Od leta 2009 do konca leta 2016 so v vsej državi odkrili skoraj 1.900 primerov raka na debelem črevesu in danki, v celjski regiji 300. Pri več kot 15 tisoč ljudeh v Sloveniji pa so odkrili in odstranili predrakave spremembe, v celjski regiji je bilo takšnih skoraj 2.400 posameznikov. »Program Svit je v celoti uspel. Odkrivamo rake v stadiju lokalne zamejenosti v več kot 70 odstotkih, pred uvedbo programa le v 15 odstotkih. To seveda pomeni bistveno boljše petletno preživetje teh bolnikov. Program je dokazal, da je preprečevanje in zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke mogoče. V prihodnosti bi si želel, da bi dosegali enake in boljše rezultate, za kar je potreben stalen nadzor vseh faz programa in stalno dodatno izobraževanje vseh izvajalcev programa. Pomembno pa bi bilo, da se čim več prebivalcev Slovenije v ta program vključi,« o programu pravi specialist internist in gastroenterolog Bojan Tepeš, predsednik Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo. (AD)
Štajerski val v sliki