Še ena neuspešna dražba zemljišč pri Jelšingradu

17.03.2016

Kupca za Jelšingrad in zemljišča ob njem iščejo že več let.

Občina Šmarje pri Jelšah tudi tokrat ni uspela prodati zemljišč v okolici dvorca Jelšingrad. Interesa ni bilo, saj do roka nihče ni vplačal varščine. Izklicna cena je bila pri dobrem milijonu evrov in pol.

Še vedno na prodaj tudi dvorec
Občina je dobrih 20 hektarjev zemlje okoli dvorca Jelšingrad skušala prodati že večkrat. Izklicna cena je z vsako dražbo za n ekaj sto tisočakov nižja. Današnja dražba znova ni uspela, saj interesa ni bilo. Zemljišča so s prostorskim aktom opredeljena za ureditev golf igrišča. Ob njih je še dvorec, ki je v zasebni lasti in prav tako že dolgo na prodaj. Občina ima predkupno pravico, ki bi jo predala kupcu zemljišč. Oboje daje namreč priložnost za celovito vzpostavitev športno-turistične dejavnosti. Kot so nam povedali v občinski upravi, bodo kmalu pripravili še eno dražbo, če bo tudi ta neuspešna, bodo zemljišča verjetno začeli prodajati po delih.

Neuspešne tudi ostale dražbe
Občina je na držabi prodajala še več zemljišč, med drugim v novonastali poslovni coni zahod ter eno v poslovni coni vzhod. Na prodaj so bile še nepremičnine, po dve stanovanjski hiši in stanovanji. Tudi za to kupcev ni bilo. (AD)
Štajerski val v sliki