Kako zagotoviti dostojno delo?

30.03.2018

Na okrogli mizi so spregovorili o izzivih, ki so za zagotavljanje dostojnega dela še pred delodajalci, delavci, organizacijami in državo. (Foto: Štajerski val)

V Celju so lani vzpostavili Regionalno stičišče dostojnega dela. V njem lahko delavci, brezposelni, pa tudi delodajalci poiščejo informacije o pomenu in zagotavljanju dostojnega dela. Njegov cilj je tudi priprava izobraževanj in delavnic na to temo. Včeraj so o dostojnem delu spregovorili na okrogli mizi.

Več kot le ekonomska in socialna varnost
Regionalno stičišče dostojnega dela za celotni vzhodni del Slovenije je v Celju, v prostorih Regionalne gospodarske zbornice Celje. Partnerja pri projektu, ki ga sofinancira Evropska unija, sta še Združenje delodajalcev Slovenije in Slovenska zveza sindikatov – Alternativa. Na včerajšnji okrogli mizi so poudarili, da je treba dostojno delo zagotavljati in o njem osveščati z roko v roki, zato so povabili še predstavnike Zavoda za zaposlovanje ter predstavnika podjetja Štore Steel, ki je pri projektu tudi ambasador dostojnega dela. Poudarili so, da je dostojno delo zagotavljanje ekonomske, socialne in pravne varnosti. Biti pa mora tudi priložnost za osebni razvoj delavcev ter za zagotavljanje njihove svobode izražanja, pa tudi soodločanja. Prakse so najrazličnejše, tako v zasebnem kot javnem sektorju se dogajajo kršitve, bistveno jih je prepoznati, na njih opozoriti in tudi ukrepati. Za to pa je potrebno osveščanje. Tako delavcev kot delodajalcev, pa tudi iskalcev zaposlitve in družbe kot celote.

Težave tako za delavce kot delodajalce
Prav osveščanju je v osnovi namenjeno Regionalno stičišče dostojnega dela. V njem med drugim najdete odgovore na najrazličnejša vprašanja, saj so na voljo brezplačna individualna svetovanja. „Doslej smo opravili že več kot tisoč individualnih svetovanj, na nas se obračajo tako delavci kot delodajalci. Vsak s svojimi vprašanji in dilemami,“ pravi strokovna sodelavka pri projektu Barbara Kač Kanduc, katera so najpogostejša in kako lahko tudi sami zastavite kakšno vprašanje, ji prisluhnite v spodnjem posnetku. Na okrogli mizi je bilo ob tem slišati, da se s težavami srečujejo tako delodajalci kot delavci. Prvi izpostavljajo predvsem izjemno razpršeno delovno-pravno zakonodajo, veliko obremenjenost stroškov dela ter marsikdaj pomanjkanje ustrezne delovne sile. Delavci se medtem marsikje soočajo z izjemno nizkimi plačami, delom preko zakonsko omejenega delovnega časa, neprimerno komunikacijo, preveliko obremenjenostjo. Največkrat je dostojnost dela sicer po ugotovitvah sodelujočih na okrogli mizi kršena pri atipičnih oblikah zaposlitve, kot so zaposlitve za določen čas, različne pogodbene oblike dela, študentsko delo, javna dela … O pomenu zagotavljanja dostojnega dela v spodnjem posnetku prisluhnite predsedniku Slovenske zveze sindikatov – Alternativa, Zdenku Lorberju, pred mikrofon pa smo ujeli tudi direktorico celjske območne službe Zavoda za zaposlovanje Alenko Rumbak, ki je predstavila trenutno sliko brezposelnosti v celjski regiji. Oba tudi o tem, da na izbiro delovnega mesta in zadovoljstvo v službi ne vpliva le višina plače, pač pa tudi delovni pogoji in odnosi v podjetju. (AD)

Zdenko Lorber o pomenu zagotavljanja dostojnega dela

Alenka Rumbak o brezposelnosti na Celjskem ter iskanju dela

Barbara Kač Kanduc o projektu Regionalno stičišče dostojnega dela
Štajerski val v sliki