Slovenske knjižnice v Šmarju proslavile svoj dan

21.11.2017

Jože Čakš, direktor Knjižnice Šmarje pri Jelšah, v pozdravnem nagovoru.

Knjižničarke in knjižničarji iz vse Slovenje so se na državni proslavi v Šmarju pri Jelšah poklonili dnevu slovenskih splošnih knjižnic. Ugotavljajo, da Slovenija po organiziranosti knjižnične mreže sodi v sam evropski vrh. Smo ena redkih držav, kjer obisk knjižnic in izposoja knjig ne upadata.

Slovenci radi beremo
Slovenske splošne knjižnice vsako leto 20. novembra obeležujejo svoj dan. Državna proslava je bila letos v Šmarju pri Jelšah, kjer so se zbrali knjižničarji in strokovni delavci iz vse države, predstavniki ministrstva za kulturo, Združenja splošnih knjižnic Slovenije in Sekcije za splošne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. Predsednica Združenja slovenskih splošnih knjižnic Vesna Horžen je v pozdravnem nagovoru izpostavila, da imamo v Sloveniji odlično organizirano knjižnično mrežo, kar se odraža tudi na dobri bralni kulturi. "Imamo 58 splošnih knjižnic, 271 krajevnih knjižnic, knjižnica je v prav vsaki občini. Naša mreža knjižnic je izjemno dobro razvejana in lahko rečemo, da so knjižnice naše nacionalno bogastvo. Knjižnice so tudi tiste kulturne inštitucije, ki so odprte vsak dan in so brezplačne,“ je z zadovoljstvom povedala Horžanova in ob tem dodala, da Slovenci zelo radi beremo. V naše knjižnice je namreč včlanjenih skoraj četrtina prebivalcev Slovenije, letno si izposodimo nekaj čez 25 milijonov enot knjižničnega gradiva. Smo ena redkih držav v Evropi, kjer obisk knjižnic in izposoja knjig ne upadata.

Država premalo prispeva za knjige
Bralno kulturo in dobro organiziranost knjižnične dejavnosti v Sloveniji je pohvalil tudi gostitelj, direktor knjižnice Šmarje pri Jelšah Jože Čakš. Po njegovih besedah slovenske knjižnice sodijo sam vrh evropskih knjižnic po sistemu dela, dobri opremljenosti in usposobljenosti kadra. Poleg izposoje knjig pripravljajo vrsto drugih programov, s katerimi spodbujajo branje, izobražujejo in širijo obzorja. Kljub vsemu pa si tako Čakš kot Horženova želita več državnega denarja za nakup knjižničnega gradiva. Upata, da jih bo država v tem pogledu bolj izdatno podprla, saj je zdaj večinsko breme financiranja na plečih občin. Na prireditvi so podelili nagrado za najboljši projekt splošnih knjižnic v letu 2017 Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, ki je prepričala s projektom Obujamo dediščino. Kako so se knjižnice v zadnjih desetletjih spreminjale in kako se je z njimi spreminjala bralna kultura, prisluhnite v pogovoru z dolgoletno knjižničarko Miro Jazbec iz Knjižnice Šentjur. (tekt: SP, foto: Foto-video blisk)

 

Mira Jazbec o knjižnicah nekoč in danes

Jože Čakš o pomenu knjižnic

Vesna Horžen o razmerah v knjižničarstvu
Štajerski val v sliki