Slovesno ob občinskem prazniku in tisočletnici Kozjega

16.04.2016

Letošnji nagrajenci občine Kozje z županjo Milenco Krajnc.

Občina Kozje je proslavila občinski praznik in tisočletnico prve omembe Kozjega. Na slovesnosti je županja Milenca Krajnc podelila tudi letošnje občinske nagrade, najvišje priznanje je prejel velik donator in podpornik kozjanske občine Petar Antunović. 

Zlati grb Petru Antunoviću
Najvišje letošnje priznanje občine Kozje, zlati grb, je Petar Antunović iz Murgelj v Ljubljani prejel za angažiranost in vsa dobra dela na lokalnem, državnem in meddržavnem področju ter za promocijo Kozjanskega. Antunović je posameznikom in krajem na Kozjanskem vrsto let pomagal kot velik podpornik in donator, med drugim je pobudnik fundacije za štipendiranje oseb iz materialno šibkejših družin z območja Kozjanskega. Prav posebno zgodovinsko vrednost pa imata izdaji njegovih knjig o Zagorju na Kozjanskem in Marijini romarski cerkvi. Antunović po podelitvi ni skrival ganjenosti, da so ljudje prepoznali njegova prizadevanja za lepše Kozjansko in ob tem napovedal, da si bo za podporo Kozjanom po svojih najboljših močeh prizadeval tudi v prihodnje. Prisluhnete mu lahko na spodnji povezavi.

Nagrajenci tudi Milenko Strašek, lovsko in muzejsko društvo
S srebrnim grbom se je okitil pesnik in novinar Milenko Strašek iz Petrovč, ki je sicer odraščal na Pilštanju. Občina Kozje mu je priznanje podelila za pečat, ki ga je na kozjanske kraje pustil z obsežnim literarnim udejstvovanjem. Bronastega grba letos niso podelili, saj se je predlagani kandidat priznanju prijazno odpovedal. Denarnih nagrad pa sta se razveselila Lovsko društvo Podsreda ob 70-letnici aktivnega in uspešnega delovanja ter Muzejsko društvo Kozje, za nesebično in kontinuirano delo, skrb za podmladek in redno izobraževanje. Prav na pobudo Muzejskega društva je Kozje ob častitljivem jubileju dobilo obširen in dovršeno napisan zbornik o bogati tisočletni zgodovini kraja "Pod Bredičem in Kozjakom". 

Krajnc: Kljub krizi izjemno naložbeno leto
Seveda je bila slovesnost tudi priložnost za pregled postorjenega v zadnjem letu. Po besedah županje Milence Krajnc je za občino Kozje kljub gospodarski krizi izjemno naložbeno leto, saj so uspeli izvesti kar nekaj večjih naložb. Županja je najbolj ponosna na ureditev številnih plazovitih območij, dokončanje celovite prenove gradu Podsreda, energetsko sanacijo večnamenskega doma v Lesičnem, pa tudi izgradnjo javnega vodovoda v Bistrici pri Lesičnem. Ob tem so, kot pravi, v občini izvedli še niz manjših, a za občane pomembnih naložb. O njih in prihodnjih izzivih lahko županji prisluhnete na spodnji povezavi. (SP)

Milenca Krajnc o delu občine

Petar Antunović o nagradi
Štajerski val v sliki