Šmarčani največ denarja za ceste

15.12.2015

V šmarski občini bo prihodnje leto veliko takšnih znakov, kot je v teh tednih ob gradnji pločnika na Belem.

Občina Šmarje pri Jelšah bo prihodnje leto po predlogu razpolagala z 10 milijoni evrov. Čeprav so časi za občine težki, saj je prilivov države vse manj, v šmarski občinski upravi poudarjajo, da so našli tudi denar za naložbe.

Denar za manjše projekte
„Vlada mnenje, da se bo razvoj ustavil, da ne bo več denarja in naložb, ampak proračun, ki smo ga pripravili za leto 2016, mislim, da je naravnan naložbeno. Je pa res, da gre za manjše zneske in za manjše projekte,“ pravi šmarski župan Stanko Šket. Za vse naložbe skupaj občinska uprava v predlogu proračuna namenja 3,4 milijona evrov. Največ, okoli dva milijona evrov, je rezerviranih za cestno infrastrukturo, pri čemer bo največji zalogaj obnova lokalne ceste Mestinje–Lemberg–Nova vas. Med večjimi so še poplačilo pločnika Belo in kolesarske steze Dol–Pristava, rekonstrukcija železniškega prehoda in križišča Dol–Zibika ter povezovalna cesta v šmarski soseski Poljana.

Vse manj prilivov, vse več obveznosti
V tokratnem proračunu ni evropskih projektov, saj v tej finančni perspektivi za občine še vedni ni nobenih razpisov. V občinski upravi upajo, da bo kakšen vendarle objavljen. Prav tako imajo v načrtu prodajo občinskega premoženja, kar bi omogočilo izvedbo še kakšnega dodatnega projekta. „Občine smo v resnično težki finančni situaciji, država že več let znižuje povprečnino, razpisov ni, prihodnje leto se sprostijo še napredovanja v javnem sektorju, kar pomeni precejšnje dodatne stroške v tistih javnih zavodih, kjer financiramo stroške zaposlenih,“ pravi vršilka dolžnosti direktorja šmarske občinske uprave Zlatka Pilko in dodaja, da kljub temu z obsegom primerne porabe še uspevajo pokrivati vse tekoče odhodke.

Javna obravnava
Občinski svetniki so predlog proračuna že obravnavali, večjih pripomb niso imeli. Dokument bo do 30. decembra še v javni obaravnavi, zatem ga bo občinski svet potrdil. (AD)

 
Štajerski val v sliki