Šmarčani so praznovali

24.06.2017

Nagrajenci občine Šmarje pri Jelšah z županom Stanislavom Šketom, podžupanjo Majo Špes in podžupanom Davorinom Vrečkom.

Občina Šmarje pri Jelšah je proslavila občinski praznik. Na osrednji slovesnosti so spomnili na dosežke minulega leta, predstavili načrte za naprej in z občinskimi priznanji nagradili najzaslužnejše v svoji sredini. Z najvišjim priznanjem se je okitil Aleksander Jančič.

Gasilec, dom upokojencev, pevci in godbeniki
Župan Stanislav Šket je občanom, ki so pustili največ ustvarjalnih sledi v minulem letu, podelil plaketo, priznanji in denarno nagrado občine. Najvišje priznanje, plaketo občine, je za aktivno in prizadevno delo na področju gasilstva in v drugih društvih prejel Aleksander Jančič. Priznanje občine je dobil šmarski dom upokojencev, ki obeležuje 40-letnico delovanja, lani pa je postal najtoplejši dom starejših v državi po oceni strokovne komisije in bralcev časnika Delo. Oktet Zibka se je priznanja razveselil ob 15-letnici ubranega prepevanja, s katerim pogosto popestri utrip kraja in okolice. Društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah, ki je lani proslavio 90 let delovanja, pa se razveselilo denarne nagrade, prejelo jo je zaradi prispevka k ohranjanju kulturne dediščine in sooblikovanju številnih dogodkov v občini in širše.

Nove ceste, kanalizacija in Šmarska klet
Župan Stanislav Šket je na slovesnosti osvetlil leto od zadnjega praznika in predstavil načrte za naprej. Najbolj je ponosen na dobro delo občinske uprave, občinskega sveta, KS, zavodov, društev, in drugih organizacij, saj da delajo kakovostno in zagnano. Prav tako je pohvalil uspešno sodelovanje z državno Direkcijo za infrastrukturo, s katero so v zadnjem letu izvedli kar nekaj pomembnih projektov. Uredili so železniški prehod ter križišče Spodnje Mestinje, dokončali kolesarsko stezo do meje z občino Podčetrtek in zgradili nadomestno cesto zaradi ukinitve nezavarovanega železniškega prehoda. V sodelovanju z državo so zgradili tudi pločnik, kolesarsko stezo, avtobusno postajo ter odcep za Završe. Novo je križišče z avtobusnimi postajališči in prehodom za pešce na Halarjevem hribu. Med večjimi pridobitvami sta tudi izgradnja okoli 3, 5 kilometrov ceste Mestinje – Lemberg – Sladka Gora in tretja faza kanalizacije v Mestinju. Občina je prav tako uredila Šmarsko klet in obnovila cerkev v Orehovcu. Začela je gradnjo ceste Zibika – Spodnje Mestinje in nadhoda od vrtca do šole, sanacijo obseženega zemeljskega plazu v Strtenici, vzpostavlja polnilnice za avtomobile in kolesa na električni pogon, po celotni občini prenavlja razsvetljavo in zaključuje energetsko sanacijo večstanovanjskih stavb. Kot je še napovedal župan Šket, so zastavili še številne druge projekte, s katerimi želijo izboljšati kakovost življenja občank in občanov. Podrobneje o njih v spodnjem posnetku. (SP)

Župan Stanislav Šket o razvojnih prizadevanjih občine
Štajerski val v sliki