Šmarčanka ambasadorka programa Svit

14.01.2015

Stanislava Drobnak v družbi zdravnika Bojana Tepeša in Tatjane Škornik Tovornik (Foto: NIJZ)

Celjska regija je dobila prvo ambasadorko nacionalnega programa Svit. Poslanstvo je prevzela Šmarčanka Stanislava Drobnak.
Stanislava Drobnak je na nedavni Svitovi čajanki podpisala zavezo, da bo promovirala presejalni program Svit in širšo javnost osveščala o nevarnostih raka debelega črevesa in danke. Kot je povedala za Štajerski val, je njej prav Svit rešil življenje. Ker se je odzvala povabilu na pregled, so ji raka diagnosticirali v zgodnji fazi in ji uspeli pravočasno pomagati. Kot ambasadorka želi ljudi okoli sebe z lastnimi izkušnjami prepričati v smiselnost presejalnih testov.  

Odzivnost iz leta v leto boljša

Program Svit je v Sloveniji zaživel 2007, sodelovanje v njem je enostavno in za zavarovance brezplačno. Moški in ženske med 50. in 69. letom starosti prejmejo vsaki dve leti na dom navodila in vse potrebne pripomočke za odvzem dveh vzorcev blata. Pošljejo ju v že priloženi kuverti. Če Svitovi strokovnjaki opazijo kakršnokoli nepravilnost, posameznika povabijo na nadaljnje preiskave. Koordinatorica programa na Celjskem Tatjana Škornik Tovornik pravi, da je odzivnost v celjski zdravstveni regiji na nivoju državnega povprečja in da se iz leta v leto povečuje. Lani se je povabilu odzvalo skoraj 59 odstotkov zavarovancev.

Najslabše v Rogaški Slatini in Vitanju

So pa znotraj regije precejšnje razlike. »Okoli 70-odstotna je bila leta 2014 odzivnost v občinah Dobrna, Rečica ob Savinji, Ljubno, Tabor in Radeče, najslabša odzivnost v naši zdravstveni regiji pa je v Rogaški Slatini in Vitanju, kjer se je odzvala manj kot polovica povabljenih,« navaja Škornik Tovornikova s celjske enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kot uspešne so se v preteklosti sicer izkazale promocije na terenu, na katerih občanom na velikem modelu debelega črevesa na nazoren način predstavijo raka ter predrakave spremembe, polipe. Tako se je odzivnost na primer v zadnjih letih precej izboljšala v občini Bistrica ob Sotli, za prizadevno delo v programu so tako županu Franju Debelaku na Svitovi čajanki podelili priznanje. S priznanjem so se zahvalili tudi predstojnici oddelka za bolezni prebavi Splošne bolnišnice Celje Renati Šibli. (AD)Štajerski val v sliki