maj 21, 2015

Šmarska občina kot stolp v Pisi

Stavba občinske uprave v Šmarju pri Jelšah spet dviga prah. Zadnje statične meritve so namreč pokazale, da je iz leta v leto bolj nevarna. Nagnjena je že za 17,5 centimetra, kar bi lahko bilo ob morebitnem potresu usodno. Občinska uprava bo iskala možnosti za selitev.

Varnostni normativi močno preseženi
Razgovori o tem, ali ostati v potencialno nevarni stavbi ali ne, se vlečejo kot jara kača. Upravna enota se je iz objekta izselila že leta 2011, občinska uprava je v njem ostala. A najnovejše meritve so pokazale, da je bivanje v stavbi vedno bolj nevarno. „Razpoke se ne povečujejo, se je pa stavba še dodatno nagnila. Severovzhodni del je od temeljev do strehe nagnjen proti severu za 17,5 centimetra,“ razlaga župan Stanko Šket in dodaja, da so normativi za varnost tako presečeni za petkrat.

Novogradnja ali obnova?
Občinska uprava tako razmišlja o selitvi, kar so na včerajšnji seji soglasno podprli tudi občinski svetniki. Strinjali so se, da je treba poskrbeti za varnost zaposlenih in strank. Občina bo v prihodnjih mesecih preučila več možnosti. Kot najverjetnejša se zdi novogradnja. Občinska uprava razmišlja o gradnji ničenergijskega montažnega objekta, ki bi lahko zrasel nad zaklonišči, kjer so trenutno zabojniki upravne enote, ki se mora od tam izseliti do konca leta. Obstaja tudi možnost, da bi občina preuredila katero od že obstoječih praznih stavb v središču kraja, pri čemer se ponuja predvsem Šmarski hram. Kolikšen finančni vložek bi pomenila katerakoli od možnosti, je treba še preučiti. (AD)