Šmarske naložbe za boljši standard

09.08.2016

Obnovljen kulturni dom je le eden od velikih projektov šmarske občine. Lani je lepšo podobo dobila še knjižnica. Oba sta zelo dobro obiskana.

V občini Šmarje pri Jelšah so v zadnjih devetih letih uresničili za skoraj 40 milijonov evrov naložb. Od tega je občina v prejšnji finančni perspektivi skoraj 10 milijonov evrov uspela pridobiti od Evropske unije. Največji zalogaj je bil vodovod.

Gospodarski, okoljski, šolski, kulturni projekti
Pri evropskih projektih je nujen tudi finančni prispevek občine, šmarska je zanje iz svojega proračuna zagotovila pet milijonov evrov in pol, še dober milijon je dobila od države. Največji projekt, vreden več kot tri milijone evrov, je bila obnova in dograditev vodovoda, bila je del širšega projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle. Blizu tri milijone evrov je stala obnova lokalne ceste Belo–Stranje–Pristava s kolesarsko stezo. Skoraj dva milijona evrov so odšteli za čistilno napravo Mestinje in pripadajoče kanalizacijsko omrežje. Med največjimi pridobitvami v občini so bili še ureditev poslovnih con v Šmarju in Mestinju, nizkoenergetski vrtec v Šmarju, obnova šmarskega kulturnega doma, večnamenski objekt na Sladki Gori ter muzej baroka v Šmarju.

Podpovprečno zadolženi
Poleg evropskih naložb je občina med letoma 2007 in 2015 uresničila še številne druge projekte in zanje zagotovila lastni denar. »Vrednost vseh naložb v obdobju 2007–2015 je znašala 39 milijonov evrov. Občina je v tem obdobju za izvedbo naložb najela 3,5 milijona evrov ugodnih posojil. Kljub temu je občina nizko zadolžena. Neodplačana glavnica je ob koncu leta 2015 znašala 2,2 milijona evrov. Dolg na prebivalca znaša 211 evrov, s čimer se uvrščamo v podpovprečno zadolžene občine v Sloveniji,« navaja občinska uprava. Dodaja, da so izvedene naložbe zagotovile izboljšanje standarda na številnih področjih. Tako je občina vse bolj privlačna za življenje. »To dokazuje tudi dejstvo, da se že nekaj let povečuje število prebivalcev, predvsem zaradi priseljevanja v šmarsko občino, pa tudi zaradi povečanega števila rojstev v zadnjih letih,« poudarjajo v občini z več kot 10 tisoč prebivalci. (AD)
Štajerski val v sliki