Šmarski policijski postaji nagrada za preventivo v prometu

26.10.2017

Priznanje za življenjsko delo je prevzel pomočnik komandirja PP Šmarje pri Jelšah Robert Jančič.

Agencija za varnost prometa je osemnajstim organizacijam in posameznikom podelila najvišja priznanja za življenjsko delo na področju prometne preventive. Svečano listino za leto 2016 je za svoja prizadevanja prejela tudi Policijska postaja Šmarje pri Jelšah.

Ključ je v osveščanju vseh generacij
Po besedah pomočnika komandirja PP Šmarje pri Jelšah Roberta Jančiča je nagrada potrditev za dobro opravljeno delo na področju prometne preventive v preteklih letih. Kot pravi, si policisti na širšem Šmarskem za izboljšanje prometne varnosti prizadevajo z osveščanjem vseh generacij. „Začnemo v vrtcu, s preventivnimi dejavnostmi nadaljujemo skozi celo osnovno šolo, sledi osveščanje malo starejših kandidatov, ki pristopajo k pridobitvi dovoljenja za vožnjo z mopedom, izobražujemo pa tudi udeležence Univerze za tretje življenjsko obdobje,“ pravi Jančič in dodaja, da pri vseh preventivnih aktivnostih poudarjajo pomen spoštovanja pravil. „Pravila so tista, ki nas varujejo v cestnem prometu. Če bi vsi upoštevali vsa pravila, do prometnih nesreč sploh ne bi prišlo,“ izpostavlja Jančič. Kljub njihovim prizadevanjem so lani na širšem Šmarskem ugasnila tri življenja, letos je življenje izgubil en udeleženec v cestnem prometu, cilj šmarskih policistov pa je, da prihodnje leto ne bi bilo nobene smrtne žrtve. Jančič ob tem poudarja, da ste starši največji vzor otrokom, saj je prav od vašega zgleda odvisno njihovo obnašanje v prometu v kasnejših letih.

Le "lokalci" lahko dosežejo vsakega posameznika
Iz naših krajev sta poleg šmarske policijske postaje svečano listino na področju prometne preventive dobila še Policijska uprava Maribor in Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj. Nagrajujejo tudi posameznike, med njimi sta nagrado za življenjsko delo iz naših krajev prejela člana občinskih Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Milan Pečnik iz Žalca in Anton Škorja iz Laškega. "Rad bi se zahvalil in izpostavil dobro sodelovanje in izvajanje preventivnih aktivnosti na lokalni ravni, saj z vašo pomočjo lahko dosežemo prav vsakega posameznika in ga tako poučimo in informiramo o prometni varnosti. Zagotavljanje ustrezne podpore in organiziranosti na lokalni ravni je izjemno pomembno za prometno varnost," je ob podelitvi priznanj med drugim poudaril direktor Agencije za varnost Igor Velov. (SP)
Štajerski val v sliki