Šmarski proračun pod streho

23.01.2015

Bo občini uspelo prodati zemljišča?

Občina Šmarje pri Jelšah je dobila proračun za letošnje leto. Svetniki so ga sinoči soglasno podprli. Težak je dobrih 13 milijonov evrov, kar nekaj denarja predvidenih prihodkov pa ostaja nerazporejenih.
Šmarčani letos načrtujejo za 24 odstotkov več prihodkov kot lani. Župan Stanislav Šket ob tem poudarja, da je občinska uprava pri sestavi proračuna upoštevala trenutno veljavno zakonodajo in povprečnino 525 evrov na občana. Če se bo povprečnina znižala in če bodo občine ostale še brez sofinanciranja investicij, bo prihodkov manj. Proračun predvideva za nekaj manj kot pet milijonov evrov naložb, daleč največja je čistilna naprava s kanalizacijskim omrežjem v Mestinju, ki jo že gradijo, večino denarja zanjo pa prispeva Evropska unija. Občina za letos načrtuje še energetsko obnovo šmarske knjižnice, približno 300 tisočakov je rezerviranih za vzdrževanje cest, 140 tisoč evrov za urejanje plazov.

Veliko projektov še »v zraku«

Približno dva milijona evrov ostajata nerazporejena. Občina ju želi pridobiti s prodajo zemljišč v okolici dvorca Jelšingrad. Če bo prodaja uspešna, si lahko Šmarčani obetajo še nekaj projektov, med njimi pločnika v šmarski Kolodvorski ulici in na Belem, končanje kolesarske steze Dole–Pristava in gradnjo cesto čez nastajajočo sosesko Poljana. Morebitnega kupca zemljišč občina išče že nekaj časa, še veliko dlje pa je na prodaj dvorec Jelšingrad, ki je v zasebni lasti. Zemljišča so s prostorskimi načrti določena za golf igrišče, dvorec bi v tem primeru lahko predstavljal dobrodošle namestitvene in gostinske kapacitete. (AD)Štajerski val v sliki