Šmarski župan vse bolj osamljen

01.02.2017

Branka Kovačič: »Vse manj se pogovarjamo, župan nas ne posluša in ne želi slišati.«

Nesoglasja v šmarski lokalni politiki so dosegla vrhunec. Pet od šestih občinskih svetnikov je izstopilo iz Liste Stanka Šketa. Med glavnimi razlogi za razhajanje z županom Stankom Šketom so vse slabša komunikacija in razrešitev podžupana Davida Stupice.

Kaplja čez rob odstavitev podžupana
David Stupica, Anita Čebular, Mimica Kidrič, Branka Kovačič in Bogdan Nunčič bodo odslej delovali kot samostojni svetniki. Kot razlog za izstop navajajo vrsto dogodkov, ki so se zgodili v zadnjem času, med drugim tudi nedavno odstavitev podžupana Davida Stupice. Stupica podrobnejših pojasnil o razlogih za svojo razrešitev ne pozna, najverjetneje pa je glavni razlog nedavna zavrnitev projekta izgradnje varovanih stanovanj, ki ga vodi Zlatka Pilko«Izraza zavrnitev ne želim uporabljati, raje bi rekel preložitev. Najprej smo želeli z pripombo, nato z pogovorom pri županu in kasneje z amandmajem, ki ga je podpisalo 17 od 19 svetnikov, opozoriti na določene pomanjkljivosti v tem projektu, se o njih pogovoriti in projekt preložiti za eno leto,» razlaga zdaj že nekdanji podžupan Stupica in dodaja, da župan njihovih pripomb in priporočil ni želel slišati. Da župan že dlje časa ni imel posluha za mnenja svetnikov in da je bilo medsebojnega zaupanja vse manj, poudarja tudi svetnica Branka Kovačič. Podrobnostim lahko prisluhnete na spodnji zvočni povezavi.

"Delati želimo naprej, brez prerekanj"
Svetniki poudarjajo, da z izjemo projekta izgradnje varovanih stanovanj še naprej v celoti podpirajo program in delo občine. Vendar od župana pričakujejo več razumevanja za pogovor. Menijo, da imajo pravico imeti dobronamerne pomisleke in to tudi povedati. Kot še poudarja Stupica, želijo gledati v prihodnost in ne v preteklost, njihovo glavno sporočilo je: «Delati želimo naprej. Uresničiti želimo to, kar so nam občani zaupali na volitvah, izpeljati ves program, zaveze in obljube. Ni časa za prerekanje. Časi niso enostavni. Vemo, da ni razpisov in da je treba z denarjem ravnati zelo racionalno«. Upajo, da bo tudi šmarska občinska uprava spoznala, da sta sodelovanje in pogovor edina prava pot. Odzivu župana Stanka Šketa lahko prisluhnete na spodnji povezavi. (SP)

Branka Kovačič o komunkaciji

Stupica o podpori občinskim projektom

Stupica o varovanih stanovanjih

Odziv Stanka Šketa na izstop svetnikov
Štajerski val v sliki