Šmarski župan z gospodarstveniki

29.01.2015
Šmarski župan Stanko Šket je pripravil sprejem za gospodarstvenike. Zbralo se je okoli 50 podjetnikov in obrtnikov, predstavil jim je razvojne načrte občine in priložnosti za morebitno uresničitev projektov z javno-zasebnim partnerstvom.
Golf igrišče, varovanja stanovanja in ekološki bazen

V šmarski občini je registriranih okoli 600 podjetij in samostojnih podjetnikov. V občinski upravi upajo, da bi bilo mogoče nekatere projekte izvesti tudi z njihovo pomočjo. „Konkretno imam v mislih Jelšingrad, varovana stanovanja in ekološki bazen,“ pravi župan Stanko Šket. Jelšingrad lastniki že več let prodajajo, občina prodaja zemljišča okoli dvorca, kot celota bi lahko predstavljala dobro priložnost za ureditev golf igrišča ter gostinskih in namestitvenih kapacitet. O varovanih stanovanjih v šmarski občini razmišljajo že dolgo, zgradili bi nasproti doma upokojencev, a denarja ni. Bazen pa je ena od bistvenih predvolilnih obljub novega župana. Po principu javno-zasebnega partnerstva bi po njegovih besedah bilo po vzoru iz tujine smiselno zgraditi ekološki bazen. Občina zemljišče že ima, župan je zdaj imenoval posebno delovno skupino, ki bo pripravila projekte. „Na srečanju kakšne konkretne pobude gospodarstvenikov res ni bilo, a verjetno se bomo zdaj srečali še v kakšni manjši skupini oz. individualno in sem skoraj prepričan, da bomo našli partnerja vsaj za en projekt,“ je povedal Šket.

Za razvoj gospodarstva predvsem z obrtnimi conami

Občine lahko k razvoju gospodarstva sicer pripomorejo predvsem z ustvarjanjem dobrih pogojev za podjetništvo. V šmarski so se že pred leti lotili predvsem urejanja obrtno-poslovnih con. „Poslovna cona Šmarje vzhod je že popolnoma zapolnjena, leta 2012 smo končali komunalno ureditev poslovne cone Mestinje Bohor, ki je tudi že skoraj polna. Lastnica Probanka prodaja le še okoli 7 tisoč kvadratnih metrov zemlje. Nismo pa še uspeli prodati nobenega zemljišča v obrtni coni Šmarje zahod. Upamo, da nam uspe čimprej,“ pravi vodja oddelka za gospodarstvo Zinka Berk in napoveduje še vzpostavitev con v Šentvidu in na Grobelnem.

Šmarje kmalu s podjetniškim inkubatorjem?

Nekaj podjetnikov je na srečanju občino pozvalo predvsem k pomoči manjšim podjetjem in samostojnim podjetnikom. Po besedah občinske uprave je tudi to že v načrtu. Skazova hiša v centru Šmarja pri Jelšah je z izjemo prostorov, kjer domuje Rdeči križ, prazna. Tam bi uredili pisarne in tako vzpostavili podjetniški inkubator, ki bi novim podjetjem nekoliko olajšal začetek podjetniške poti. Dogovarjajo se že, da bi morda deloval kot enota podjetniškega inkubatorja Vrelec Rogaška Slatina, ki že ima enoto tudi v Šentjurju. (AD)Štajerski val v sliki