Šola, v kateri je srčnost doma

28.03.2017

Učenci pravijo, da ima njihova šola vse, kar potrebujejo - prijatelje, prijazne učitelje, barvne učilnice, veliko igrač... V to so se prepričali tudi župani.

V osnovni šoli s prilagojenim programom V parku v Slovenskih Konjicah je čutiti srčnost, pristnost, toplino. Zadnja leta je v njej zavel svež entuziazem, s katerim so uresničili kar nekaj novosti. Ob tem pa se na šoli z 19 učenci še rojevajo ambiciozni načrti.

Med najboljšimi šolami
Pred štirimi desetletji je v Slovenskih Konjicah zaživela šola s prilagojenim programom, takrat bolj poznana kot posebna šola, ki pri nekaterih še dandanes vzbuja predsodke. Neupravičeno, se strinjajo mnogi. Tudi župani konjiške, zreške in vitanjske občine, Miran Gorinšek, Boris Podvršnik in Mirko Polutnik, ki so se med včerajšnjim obiskom seznanili z najnovejšimi pridobitvami šole. "V minulih dveh letih smo uredili miltisenzorno sobo, gibalnico, učilnico na prostem, obnovili smo sanitarije za učence z invalidnostjo. Dragocene pridobitve smo uresničili z donacijami v višini 46 tisoč evrov. Tako smo našo šolo uspeli postaviti ob bok najboljšim tovrstnim šolam v Sloveniji," je izpostavila ravnateljica Darja Ravnik. Povezujejo se z vrtci, šolami in društvi v lokalnem prostoru. Učencem omogočajo inkluzijo - prehajanje med programi. Iščejo njihova močna področja in jim zagotavljajo, da jih razvijajo tudi izven šole. Eni učenki so omogočili obiskovanje solo petja v glasbeni šoli; nekaj učencev je obiskovalo ure tehničnega pouka na redni osnovni šoli, tam njihov učenec letos obiskuje pouk multimedije. Pri razvijanju talentov otroci s posebnimi potrebami krepijo pozitivno samopodobo, ki je dragocena popotnica pri odraščanju. Učenci sami skrbijo za šolsko okolico, negujejo vrt, na katerem se vedno najde kaj slastnega. Učijo se kuhanja, zato pri njih pogosto diši po dobrotah. Na šoli so ustanovili skupino za (po)moč, ki je namenjena staršem. Soočanje z dejstvom, da gre njihov otrok v šolo s prilagojenim programom mnogim staršem povzroča stiske. Skupaj jih premoščajo lažje.

Ambiciozno naprej
"Naš cilj je oblikovati vzorčni model strokovnega centra, ki bo povezoval strokovnjake iz osnovnih šol, šol s prilagojenim programom ter strokovnjake iz različnih institucij. Tako bi našim učencem lahko zagotovili čim bolj celostno spremljanje njihovega razvoja," dodaja Ravnikova. Prav tako se nameravajo povezati z Zdravstvenim domom Slovenske Konjice in si tako zagotoviti sodelovanje z logopedom, fizioterapevtom in delovnim terapevtom. Dolgoročno stremijo tudi k temu, da bi njihovim učencem zagotovili varnejšo prihodnost - priložnosti vidijo v socialnem podjetništvu. Župani so pohvalili kakovostno delo šole in ji zagotovili podporo tudi pri nadaljnjih projektih, s katerimi se bo lahko  uspešno razvijala in obenem razbijala neupravičene predsodke. O teh ravnateljica Darja Ravnik v spodnjem posnetku. (BF)

DARJA RAVNIK O PREMOŠČANJU PREDSODKOV
Štajerski val v sliki