Šolski center Rogaška vabi z vajeniškim programom

08.02.2018

Na Šolskem centru Rogaška Slatina ne izvajajo zgolj pouka. Dijaki se udeležujejo še številnih drugih aktivnosti. Plod ene takšnih je lanskoletni muzikal Briljantina, ki so ga ustvarili ob 70-letnici svoje šole.

V Šolskem centru Rogaška Slatina bodo tudi v prihajajočem šolskem letu izobraževali v programih gimnazija, tehnik optik in tehnik steklarstva, uvajajo pa še nov vajeniški program - steklar. O njem smo spregovorili z ravnateljico Dubravko Berc Prah, o utripu na šoli pa z dijaki.

Kaj ponuja?
Bodočim dijakom bodo na prihajajočih informativnih dnevih na Šolskem centru Rogaška Slatina predstavili novost. V šolskem letu 2018/2019 obstoječim programom dodajajo 3-letni program steklar, ki ga bodo izvajali v vajeniški obliki. Polovico izobraževanja bodo dijaki opravili v podjetju, polovico pa v šoli. Dijaki morajo imeti sklenjeno vajeniško pogodbo s podjetjem, kjer bodo opravljali prakso. Kot nam je zaupala ravnateljica šolskega centra Dubravka Berc Prah, pričakujejo, da bo večina bodočih dijakov iz Obsotelja in Kozjanskega vajeniško pogodbo sklenila s Steklarno Rogaška, ki je razpisala 15 vajeniških mest. Dijaki se lahko sicer odločijo tudi za Steklarno Hrastnik, ki je razpisala 10 vajeniških mest. Podrobneje o novem vajeniškem programu na Šolskem centru Rogaška Slatina ravnateljici Dubravki Berc Prah prisluhnite tudi v spodnjem posnetku. O tem, kakšen je utrip na šoli in kaj še počnejo poleg pouka, pa smo se pogovarjali tudi s sedanjimi dijaki, prisluhnite v spodnjem posnetku. (AD, NS)

 

Dubravka Berc Prah o novem vajeniškem programu
Štajerski val v sliki