april 25, 2017

Steklarna Hrastnik z dobičkom in novimi cilji

Steklarna Hrastnik nadaljuje uspešno poslovanje. Dobiček pred obdavčitvijo je lani dosegel 7,62 milijona evrov, kar je 7 % več kot leto prej. Načrti so veliki, steklarna jih bo uresničevala z novim vodstvom.

Rezultat novih naložb
V letu 2016 so v Steklarni Hrastnik našteli za dobrih 54 milijonov evrov prihodkov, posebej uspešno je bilo predvsem prvo četrtletje, ko je bil dobiček kar 33 % večji kot v prvih treh mesecih leta 2015. »Dobro poslovanje je rezultat novih naložb v lanskem letu, predvsem dveh novih kontrolnih linij za embalažno steklo in vstopa v nov segment kozmetične embalaže,« pravijo v steklarni, ki je bila pred leti tik pred propadom. Leta 2010 je vodenje prevzel Andrej Božič in krivuljo uspel obrniti v pozitiven trend. V zadnjih sedmih letih je steklarna za naložbe namenila 38 milijonov evrov, za izobraževanje zaposlenih pa skoraj 3 milijone evrov, kar se odraža tudi na povečevanju dodane vrednosti na zaposlenega.   

Strateški prevzemi in združevanja
Cilji za prihodnja leta so smeli. »Usmerili se bomo v iskanje tarč za strateške prevzeme in združevanja s konkurenčnimi podjetji. S tem bomo dodatno utrdili naš položaj na mednarodnem trgu kot visoko kakovostni proizvajalec steklenih izdelkov,« pravi generalni direktor Andrej Božič. Menedžer leta 2016 in letošnji dobitnik tako imenovanega gospodarskega oskarja Gospodarske zbornice Slovenije ob tem napoveduje tudi spremembo v vodstvu steklarne. Sam se bo posvetil strateškemu razvoju podjetja, skrbel bo za pridobivanje potencialnih vlagateljev in iskanje prevzemnih tarč združevanj s konkurenčnimi podjetji. Generalni direktor Steklarne Hrastnik bo avgusta postal Peter Čas, ki v začetku maja najprej prevzema funkcijo pomočnika generalnega direktorja. Svojo poklicno pot je začel v Gorenju, od leta 2014 je bil v skupini SIJ, nazadnje generalni direktor podjetja SIJ Acroni. (AD)