Številne novosti v vojniški zdravstveni postaji

14.06.2017

36-članska ekipa Zdravstvene postaje Vojnik je nazdravila posodobitvam, ki bodo omogočile boljše pogoje za delo in kakovostnejšo oskrbo bolnikov. (Foto: ZD Celje)

V Zdravstveni postaji Vojnik so to popoldne nazdravili njeni osveženi podobi in številnim posodobitvam, ki jih je bila deležna med nekajmesečno prenovo. Zaposlenim bo omogočila boljše pogoje za delo, bolnikom pa še kakovostnejšo oskrbo.

Kaj je novega?
V Zdravstveni postaji Vojnik so v zadnjih osmih mesecih med drugim na novo prepleskali prostore, posodobili so telefonijo, uredili video nadzor in prenovili električne inštalacije. Zamenjali so dotrajano ograjo na stopnišču, uredili sanitarije v pritličju in prvem prostoru ter sanitarije za invalide. Na novo so uredili tudi skupni prostor za zaposlene s kuhinjo. Nova je še zobna ambulanta z vso novo pohištveno in medicinsko opremo. Za fizioterapevtsko dejavnost so pridobili popolnoma nove prostore in opremo v mansardi stavbe. Novost je tudi dvigalo, ki po novem omogoča dostop do drugega nadstropja. Denar za prenovo je zagotovil Zdravstveni dom Celje, ki je zanjo odštel skoraj 310.000 evrov. Še 5.000 evrov je prispevala vojniška občina, ki je poskrbela za preplastitev celotnega zunanjega parkirišča.

Dobro delovno okolje, dobri odnosi
S prenovo zdravstvene postaje so se uresničile želje 36-članske zdravstvene ekipe, ki se po besedah vodje zdravstvene postaje Jane Govc Eržen vsa leta trudi za čim boljšo oskrbo bolnikov: „Pri nas smo vedno skrbeli za urejenost prostorov, v katerih izvajamo zdravstveno dejavnost. Zadnja leta smo veliko postorili. Če so ljudje zadovoljni v svojem delovnem okolju in radi prihajajo v službo, se to odraža tako v dobrih odnosih do bolnikov kot tudi v odličnih medsebojnih odnosih. Za razliko od drugih zdravstvenih ustanov po državi se lahko pohvalimo, da nam ne primanjkuje zdravnikov družinske medicine, imamo dva specializanta družinske medicine in od začetka leta tudi pediatrinjo."  (NS)
Štajerski val v sliki