Subvencije za energetsko varčnost

07.03.2016

Boste izkoristili državne spodbude pri energetski obnovi doma?

Država vam bo pomagala, če se boste odločili za menjavo kurilne naprave ali energetsko obnovo doma. Za subvencije Eko sklada za naložbe v rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb je skupaj na voljo skoraj 16 milijonov evrov. Prijave na skladu zbirajo vse leto.

Na določenih območjih subvencije lahko višje
Subvencije Eko sklada so namenjene za 11 ukrepov na področju učinkovite rabe energije. Med drugim za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje, za vgradnjo toplotne črpalke, priključitev na daljinski sistem ogrevanja na obnovljiv vir energije, za toplotno izolacijo fasade ali strehe, za gradnjo ali nakup skoraj nič energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe, tudi za učinkovito obnovo eno- ali dvostanovanjske stavbe. Javni poziv je namenjen vsem občanom na območju Slovenije. Spodbuda Eko sklada je lahko visoka največ 20 odstotkov vrednosti priznane naložbe. Za naložbe na območju občin, ki so sprejele odlok o načrtu za kakovost zraka, pa so lahko te spodbude višje, denimo v Celju, Mariboru in Hrastniku. Podrobnosti o subvencijah lahko najdete TUKAJ. Na spodnji povezavi pa prisluhnite Vesni Črnilogar iz Eko sklada o višini subvencije na konkretnem primeru. (NS)

VESNA ČRNILOGAR O VIŠINI SUBVENCIJ
Štajerski val v sliki