Suša najbolj oklestila poljščine in vrtnine

07.08.2017

Med bolj prizadetimi so tudi pridelovalci koruze.

Slovenske kmete to poletje pestita vse hujša suša in nadpovprečno visoke temperature. Najbolj prizadete so poljščine in vrtine, kjer je pridelkov manj tudi do 60 odstotkov, ponekod so povsem uničeni. Najbolj ogrožena so južna območja države. Kako ukrepati?

Mnogim pridelkom ni več pomoči
Slovenske kmete to poletje pesti vse hujša suša. Značilno pa ni le občutno pomanjkanje padavin, ampak tudi nadpovprečno visoke temperature. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije beleži zelo veliko škodo na travnikih, kjer je bil prvi odkos slabši, drugi odkos pa zelo slab ali pa ga sploh ni bilo. Najbolj prizadete so vrtnine, ki niso namakane, saj je tam pridelek povsem uničen. Sušijo se sadovnjaki in vinogradi. Specialist za poljedelstvo in vrtnarstvo Igor Škerbot za ublažitev posledic neugodnega vremena kmetom svetuje namakanje, zastiranje tal, prekrivanje posevkov npr. s senčenjem posevkov, pa tudi krepitev rastlin s pomočjo protistresnih pripravkov, ki rastlinam pomagajo preživeti stres. Koliko pridelka bo še ostalo, bo odvisno tudi od nadaljnjih vremenskih razmer. Suša in vročina sta sicer na območju Kmetijsko gozdarske zbornice Celje pridelek najbolj oklestila na Kozjanskem, v Laškem in nekaterih območjih južne Savinjske in Šaleške doline. Podrobneje o razsežnostih suše je Igor Škerbot povedal v pogovoru s Snežano Prebil. Prisluhnite jima v spodnjem posnetku. (SP)

Igor Škerbot o suši
Štajerski val v sliki