Tehniški dan v Rogatcu

10.10.2015

Osnovnošolci iz Rogatca so si izdelali vsak svoj mozaik in se med drugim preizkusili v ročni obdelavi apnenca.

V Rokodelskem centru Rogatec na dvorcu Strmol je bil včeraj tehniški dan, poimenovali so ga Tradicija in prihodnost. Obiskovalcem so predstavili rokodelske poklice, ki so cenjeni in iskani, predvsem pa tesno povezani s tradicijo Rogatca in njegove okolice.

Cilj poznati rokodelske poklice
Dijaki in študenti Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole v Ljubljani in Višje strokovne šole za oblikovanje v Sežani so pripravili brezplačne praktične delavnice. Po besedah vodje projekta Irene Roškar iz Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec so predvsem mladostnikom želeli približati možnosti poklicnega izobraževanja za tradicionalne poklice in tudi nadaljnje specializacije za konzervatorske poklice na področju ohranjanja dediščine. »Ti poklici so na primer kamnosek, mizar, zidar, pečar, keramičar, tesar in vse te programe ponujata ti šoli. Predvsem pa smo želeli otroke skozi zanimivi delavnici kamnoseštva in pečarstva, kjer so si izdelali vsak svoj izdelek, navdušiti za te poklice, za katere že zdaj obstaja možnost izobraževanja vse do višje stopnje," pojasnjuje Roškarjeva.

Tradicija in prihodnost v kamnu
Ena redkih rokodelskih dejavnosti, ki ima v okviru rednega šolskega sistema zagotovljeno ne le osnovnošolsko izobraževanje, ampak tudi možnost vertikale v nadaljnjem izobraževanju, je kamnoseštvo. Otroci so se tako lahko seznanili z lepoto kamnoseškega poklica, ki je ustvarjalen, cenjen in iskan, predvsem pa je tesno povezan tudi s tradicijo Rogatca in njegove okolice. Po besedah Maje Štembal Capuder iz programa Kamnoseštvo na SGGOŠ Ljubljana, nam le tradicionalna znanja in ročne spretnosti, ne samo s področja kamnoseštva, omogočajo ohranjati bogato kulturno dediščino. Prepričana je, da na dosežkih preteklosti lahko gradimo svojo prihodnost, če znamo vrednote v prostoru prepoznati, jih spoštovati in nadgraditi z novimi znanji. V Rogatcu si zato želijo, da bi rokodelski center na dvorcu Strmol z leti tudi sam postal učna ustanova za tradicionalne rokodelske poklice na območju Obsotelja in Kozjanskega ter širše regije. Gre sicer za dolgoročni cilj, za dosego katerega bo potrebnih še veliko prizadevanj. (SP)
Štajerski val v sliki