Tla pri vrtcu na Hudinji močno onesnažena

21.06.2017

Nov vrtec na Hudinji so zgradili pred dvema letoma. (Foto: Radio Štajerski val)

Tla pri celjskem vrtcu na Hudinji so onesnažena s težkimi kovinami. To je pokazala zadnja analiza tal, ki jo je prešnji mesec opravil Nacionalni laboratorij za hrano in okolje. Naročila jo je Mestna občina Celje. Ker so rezultati analize potrdili domneve, ki so zadnje mesece odmevale v javnosti, bo občina takoj začela sanacijo.

Tla bodo analizirali tudi drugod
Analiza tal je pokazala prekomerno onesnaženost z nekaterimi težkimi kovinami. Presežene so opozorilne vrednosti za baker, svinec in arzen, kritične pa so vrednosti kadmija in cinka. Nacionalni laboratorij je analizo tal opravil na celotnem igrišču vrtca, ki meri 2500 m². Vzorčil je zemljino na globini do 5 in 20 centimetrov. Rezultati so pokazali, da so tla na obeh globinah prekomerno onesnažena. Analizo tal je laboratorij opravi tudi v mivki peskovnika, kjer pa ni ugotovil neskladnosti. Kot so sporočili z Mestne občine Celje, bodo glede na priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje takoj pristopili k sanaciji zemljine. Odstranili bodo celoten vrhnji sloj zemljine vrtca ter ga nadomestili s čisto zemljo in zatravili s travno rušo. Celjska občina bo analizo tal opravila tudi na ostalih celjskih javnih vrtčevskih igriščih. Če bo potrebno, bo tudi tam ustrezno ukrepala. (NS)
Štajerski val v sliki