Učenci in učitelji na Planini pri Sevnici že 200 let

15.12.2017

Učenci so na slovesnosti predstavili šolo nekoč in danes - od krede in peresa do moderne tehnologije. (Foto: Štajerski val)

200 let je od začetkov organiziranega šolstva na Planini pri Sevnici. Ob visokem jubileju so na slovesnosti predstavili, kako je bilo v šoli nekoč in kako je danes. Razlike so velike, je pa poleg nabiranja novih znanj še ena rdeča nit – tablice.

V zgodovino zapisano leto 1817
„Pouk se je začel 4. novembra 1817. Pouk je bil celodneven in je trajal dopoldne od 10. do 12. ure in popoldne od 13. do 15. ure. Šola je imela 60 učencev,“ piše v zborniku, ki ga je OŠ Planina pri Sevnici izdala od 200-letnici organiziranega šolstva v kraju, za katerega je o prvih začetkih šolstva črpala iz kronike, ki so jo našli v šolskem arhivu. Takrat šole na Planini, manjšem kraju v občini Šentjur, ni bilo, pouk so imeli v mestni hiši. Prva šola je zrasla pet let kasneje, v samem trgu kraja. Danes pa je pouk v moderni šoli, star 46 let, ki pa je povsem obnovljena in z novo telovadnico.

Od tablice na kredo do elektronske tablice
Zbornik in včerajšnjo slovesnost ob častitljivem jubileju so naslovili Od tablice do tablice. Namen šole je seveda nabiranje novih znanj, spreminjali pa so se pogoji za učenje, odnos učiteljev do učencev, učni načrti in tehnologija. Že nekoč so uporabljali tablice, nanje so pisali s kredami, danes pa otroci pišejo na elektronske tablice. Napredek in spremembe so učenci prikazali na slovesnosti, ujeli pa smo jih tudi pred naš mikrofon. „Učitelji so bili nekoč veliko bolj strogi in so tudi tepli otroke, če niso ubogali, so morali celo klečati na koruzi,“ je najpogostejši odgovor na vprašanje, katere so največje razlike med šolo nekoč in danes. A razlik je še veliko, učencem prisluhnite v spodnjem posnetku. Anja Deučman je o jubileju ter pomenu šole za majhne kraje spregovorila tudi z ravnateljico OŠ Planina pri Sevnici Matejko Zendzianowsky. Prav tako prisluhnite v spodnjem posnetku. (AD)

Z ravnateljico o šoli in 200-letnici

učenci o razlikah v šoli nekoč in danes
Štajerski val v sliki