Unior se poslavlja od turizma

24.08.2017

Z izločitvijo Uniturja, ki bo ostala v stoodstotni lasti Uniorja, naj bi izboljšali preglednost poslovanja, bolje usmerjali razvoj obeh dejavnosti, računajo pa tudi na izboljšanje izhodišč za sodelovanje z morebitnimi strateškimi partnerji.

Delničarji Uniorja so na izredni skupščini pričakovano prižgali zeleno luč za izčlenitev programa Turizem s Termami Zreče in Roglo v novoustanovljeno hčerinsko družbo Unitur. Delavci se bojijo negativnih posledic, uprava pa zatrjuje, da je njihova skrb odveč.

Uprava miri zaposlene
Odločitev lastnikov Uniorja na včerajšnji izredni skupščini ni bila povsem enotna. Proti izčlenitvi so glasovali nekateri mali delničarji, ki so zaposleni v turizmu, vendar je njihova moč šibka, saj predstavljajo le odstotek kapitala. Eden od malih delničarjev je napovedal izpodbojno tožbo. Predsednik Uniorjeve uprave Darko Hrastnik poudarja, da organizacijska novost za 322 zaposlenih v turizmu ne bo prinesla nikakršnih sprememb. "Zaposleni reorganizacije ne bodo občutili. Njihov novi delodajalec Unitur bo ohranil vse njihove pogodbene pravice in obveznosti iz delovnega razmerja. Upoštevala se jim bo tudi dosežena delovna doba v Uniorju," še navaja Hrastnik in dodaja, da bodo s prizadevanji za prodajo Uniturja nadaljevali predvidoma naslednje leto. Verjamejo, da uspešneje kot doslej. Kupca za RTC Rogla ter Terme Zreče z zdravstvenim centorm namreč neuspešno iščejo že nekaj let. Hčerinska družba Unitur naj bi bila ustanovljena do konca letošnjega septembra.

Bo Turizem prodan do 2020?
Uniorjev turizem že nekaj let ustvarja izgubo, lani je znašala slaba 2 milijona evrov, dolg presega 15 milijonov. In prav zaradi tega je negotovost zaposlenih upravičena, saj ni jasno, kdo bo zagotavljal denar za tekoče vzdrževanje in naložbe ter odplačilo dolga. "Program Turizem ima zelo visoko amortizacijo. Ta je bistveno višja od izgube. Denarni tok je pozitiven," pa na tovrstne bojazni odgovarja Hrastnik, pri čemer dodaja, da jih pogodba z bankami zavezuje k prodaji turizma do leta 2020. Če se to ne bo zgodilo, mora matična družba predčasno bankam vrniti 5 milijonov evrov glavnice. Sicer pa predsednik uprave Darko Hrastnik o razlogih za izčlenitev podrobneje v spodnjem posnetku. (BF)

PREDSEDNIK UNIORJEVE UPRAVE
Štajerski val v sliki