Na otroških bazarjih prostovoljni prispevki

07.01.2016

Bazar je priložnost za dobrodelnost ter solidarnost.

Na osnovnih šolah v Kozjem in Celju smo preverili, kakšna bo prihodnost prazničnih bazarjev. Inšpektorji so se namreč v minulih dneh obregnili nad dobrodelnim denarjem, zbranim na tovrstnih prireditvah. Ker gre za pridobitno dejavnost, bi bilo za vsak prodani izdelek na bazarju treba izdati račun. Furs zato svetuje zbiranje prostovoljnih prispevkov.

Namesto cen prostovoljni prispevki
Med šolami, ki so že doslej ravnale v skladu z navodili FURS-a, je OŠ v Kozjem, kjer po besedah ravnatelja Romana Gradiška na decembrskem bazarju izdelkov niso prodajali, temveč v zameno zanje zbirali prostovoljne prispevke. Tako naj bi zadostili zahtevam FURS-a. A če bodo tudi prostovoljni prispevki postali problematični, bazarja letos na kozjanski šoli ne bo. To pa bi precej okrnilo pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin. Kot pravi Gradišek, bi bilo kar nekaj otrok prikrajšanih pri subvencioniranju šolske prehrane, učbenikov, šol v naravi, ekskurzij … Na decembrskem bazarju se je sicer v njihov šolski sklad steklo 1.100 evrov. Zbrana pomoč bo še kako dobrodošla, saj je otrok iz socialno šibkih družin v zadnjih letih vse več.

Pravila morajo biti jasna
Praznično tržnico že tradicionalno pripravljajo tudi na celjski OŠ Lava. Ravnateljica Marijana Kolenko ocenjuje, da pri njeni organizaciji niso naredili ničesar narobe. Za izdelke so namreč priporočili prostovoljni prispevek, tako ni bilo treba izdati računa in ga tudi ne davčno potrditi. Kolenkova ob tem pričakuje, da bosta država in šolsko ministrstvo v prihodnje postavila zelo jasno določena pravila. Če si bo država tudi za organizacijo otroških tržnic omislila davčne blagajne, bazarja na njihovi šoli ne bo. Ob tem je poudarila, da tovrstne tržnice nimajo le finančne, ampak tudi pomembno vzgojno vrednost, saj otroke vzpodbujajo k sočutnosti in medsebojni pomoči. (SP)
Štajerski val v sliki