LAS Obsotelje in Kozjansko za nadaljnji razvoj

30.09.2015

Ob podpisu pogodbe. Slatinski župan Branko Kidrič, župan Podčetrtka Peter Misja, županja Kozjega Milenca Krajnc in župan Šmarja pri Jelšah Stanislav Šket.

V Olimju je bila včeraj ustanovna skupščina Lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2014-2020. Partnerji iz petih občin so podpisali pogodbo o ustanovitvi skupine, kar bo predpogoj za črpanje denarja v novi evropski finančni perspektivi. 

Na voljo le dober milijon evrov
Koordinatorica LAS-a, direktorica Razvojne agencije Sotla Bojana Žaberl pričakuje, da bo skupina, ki je uspešno delovala že v minuli evropski finančni perspektivi, dobro delovala tudi v prihodnjem sedemletnem programskem obdobju. Po njenih besedah bodo po ustanovitvi skupine, oblikovanju strategije in pripravi vse potrebne dokumentacije na ministrstvo oddali vlogo za pridobitev statusa t.i. delujoče lokalne akcijske skupine, kar bo pogoj za koriščenje sredstev Evropskega kmetijskega in regionalnega sklada, predvsem za projekte, ki spodbujajo regionalni razvoj. Žaberlova predvideva, da bi LAS-u Obsotelje in Kozjansko do leta 2020 pripadlo približno 1,1 milijona evrov nepovratnega denarja. 

V ospredju projekti za razvoj lokalnega okolja
Nabor projektov je večinoma že oblikovan. »V ospredju bodo projekti za vzpodbujanje razvoja podjetništva in odpiranje ali ohranjanje delovnih mest, predvsem na podeželju, projekti, ki se nanašajo na razvoj lokalne in osnovne infrastrukture, projekti, ki omogočajo ali zagotavljajo varovanje okolja, kulturne ali naravne dediščine in pa projekti, ki vključujejo ranljive ciljne skupine, kot so invalidi in drugi ljudje s posebnimi potrebami, » pojasnjuje Žaberlova. Večina partnerjev LAS-a se je strinjala, da je v novi finančni perspektivi denarja, ki je na voljo za črpanje, občutno premalo, prav tako je nekatere zmotilo pomanjkanje sredstev namenjenih za infrastrukturne projekte. Več o pričakovanjih in načrtih predstavnikov ustanoviteljev na spodnjih povezavah. Spregovorili so župan Podčetrtka Peter Misja, župan Rogaške Slatine Branko Kidrič, županja Kozjega Milenca Krajnc in župan Šmarja pri Jelšah Stanislav Šket. (SP)

STANISLAV ŠKET O PRILOŽNOSTIH V LAS-U

MILENCA KRAJNC O NABORU PROJEKTOV

BRANKO KIDRIČ O NAČRTOVANIH PROJEKTIH

PETER MISJA O NEZADOVOLJSTVU GLEDE NOVE PERSPEKTIVE
Štajerski val v sliki