V Bistrici ob Sotli za naložbe 300 tisočakov

27.01.2016

V Bistrici ob Sotli letos več manjših, a za občane pomembnih naložb.

V občinsko blagajno Bistrice ob Sotli se bo letos steklo okoli milijon evrov in pol, kar je precej manj kot v minulih letih. Zaradi nižje povprečnine bodo na Občini najbolj zategovali pas pri naložbah. Kljub vsemu jim bodo namenili okoli 300 tisoč evrov. 

Več manjših vlaganj v javno infrastrukturo
Bistriški proračun bo zaradi nižje povprečnine, ki jo država namenja občinam,  prikrajšan za okoli 100 tisoč evrov. To se bo najbolj odražalo na investicijskih vlaganjih. Kljub vsemu bodo letos naložbam namenili 20 odstotkov proračuna, kar po besedah župana Franja Debelaka glede na višino proračuna ni tako malo. Posvetili se bodo več manjšim projektom. » Ker ni na vidiku državnih ali evropskih razpisov bomo postopoma vlagali v obnovo dotrajanih cest in urejanje zemeljskih plazov, urejali bodo javne objekte kot so Bratuševa domačija, Gabronka in hostl, prav tako bomo nekaj pozornosti namenili vlaganjem v komunalno infrastrukturo, vodovode, nadaljevali bomo naložbe v male čistilne naprave, kmetijstvo, pripravljamo pa tudi dokumentacijo za gradnjo osrednje čistilne naprave v Bistrici ob Sotli,» razlaga Debelak in dodaja, da denar namenjen občanom in društvom kljub varčevanju ostaja na isti ravni kot lani. Zadolževanje Občine ne bo potrebno. Župan pričakuje, da bodo svetniki proračun dokončno sprejeli na seji čez mesec dni. (SP)
Štajerski val v sliki