december 16, 2015

V Celju se bodo vrnili v devetdeseta

V Zgodovinskem arhivu Celje bodo v četrtek odprli zanimivo razstavo, ki bo orisala življenje v Celju v devetdesetih letih 20. stoletja.

Zgodovina je lahko prav vse
V Zgodovinskem arhivu Celje ob izteku leta začenjajo novo serijo razstav, ki so jih poimenovali Dekade. Prva je posvečena obdobju, ki je Celje in okolico zaznamovalo v zadnjem desetletju 20. stoletja. Gradiva iz tega obdobja v arhivu še ni veliko, pravi direktor Zgodovinskega arhiva Celje Borut Batagelj: „Ta razstava je pravzaprav nekakšna pobuda, da ljudi iz našega okolja spodbudimo, da neko gradivo, ki je mlajše, prepoznajo kot zanimivo. Del gradiva za razstavo je prispeval arhiv, del pa tudi ljudje, ki so nam ga posodili.“ Zgodba devetdesetih je grajena predvsem na fotografijah fotoreporterja Edija Einspielerja, ki je po Batageljevih besedah zelo dobro zajel duh dobe, od političnih sprememb do prostega časa. Zbiranje gradiva še ni končano. V Zgodovinskem arhivu Celje vabijo vse, ki hranijo predmete ali fotografije iz tega obdobja, da prispevajo svoj košček k razstavi. „Kot arhivska institucija bi radi vzpostavili to zavedanje, da je zgodovina lahko pravzaprav karkoli. To pomeni, da lahko vsak dogodek, vsak vtis nekega posameznika, sooblikuje ta mozaik dogodkov, ki so zaznamovali obdobje devetdesetih,“ pravi Batagelj. (NS)