V Celju sodobna pretovorna pošta

11.04.2016

Odprtja novega regijskega poštnega centra sta se udležila tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek in celjski župan Bojan Šrot.

Konec minulega tedna so v industrijski coni Gaji v Celju odprli nov regijski poštni center oziroma pretovorno pošto. Tovrstna pošta že deluje v Kopru, kmalu naj bi jo zgradili tudi v Novem mestu. Tako želi Pošta Slovenije razbremeniti oba poštna logistična centra v Ljubljani in Mariboru.

Za lažje in bolj optimalno delo
Reorganizacija dela, povečanje kapacitet in ločitev paketne ter pisemske logistike so dejavniki, zaradi katerih stoji nova pretovorna pošta v Celju. Število paketov namreč raste, zaradi svojega volumskega obsega pa predstavljajo izziv za skladiščenje in prevoz. Podoben trend je zaradi spremenjenih nakupovalnih navad potrošnikov in rasti kataloške ter spletne prodaje pričakovati  tudi v prihodnje, zato so se morali pri Pošti Slovenije prilagoditi. Prostori pretovorne pošte v Celju so v novozgrajenem objektu v industrijski coni Gaji. Povezana je z obema poštnima logističnima centroma v Ljubljani in Mariboru in z avtocesto. Objekt leži izven strogega centra mesta, sodobna infrastruktura pa zagotavlja nemoten dostop tovornim vozilom. Z naložbo, vredno približno 3,5 milijona evrov, so pri Pošti Slovenije pridobili prostore, namenjene sprejemu, usmerjanju, odpravi, dostavi in posredovanju pisemskih in paketnih pošiljk. Pretovorna pošta je opremljena s krožnim tračnim transporterjem za usmerjanje paketov, sprejemno-odpravnimi trakovi in s šestimi računalniško podprtimi delovnimi mesti za sprejem paketov. Tehnološke rešitve bodo pospešile sprejem in dostavo paketov, hkrati pa zaradi zmanjšanja števila opravil tudi razbremenile zaposlene, so prepričani pri Pošti Slovenije.  Odprtja novih prostorov v Celju se je udeležil tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki tovrstne aktivnosti v smeri optimizacije in modernizacije dela pozdravlja. (NS)
Štajerski val v sliki