V Celju vendarle gradnja nove bolnišnice

02.03.2018

Bolnišnična novogradnja v Celju, ki jo bodo gradili po etapah, naj bi bila dokončana do leta 2024. (Foto: Radio Štajerski val)

Po dolgih letih želja in pričakovanj se bo vendarle zgodilo. V Celju bo do leta 2024 stala nadomestna novogradnja Splošne bolnišnice Celje. Država je za njeno izgradnjo zagotovila 117 milijonov evrov.

Po etapah bodo rušili, gradili in selili
Na potrebo po bolnišnični novogradnji so v celjski bolnišnici opozarjali precej časa. Zadnja leta je prostorska stiska postala še posebej problematična. Z novogradnjo bo tako omogočena dolgoročna osnova za nadaljnji prostorski in strokovni razvoj celjske bolnišnice. Zdaj, ko je vlada s sklepom zagotovila denar, bo bolnišnica začela postopke javnih naročil, najprej za izdelavo projektov za izvedbo, nato še za izbiro izvajalcev del. Gradnja bo v štirih etapah, končana naj bi bila leta 2024. Kot so sporočili iz celjske bolnišnice, bodo gradili tako, da bodo pred gradnjo posamezne etape predhodno delno odstranili obstoječe objekte starejšega dela obstoječe bolnišnice. Po vsaki izvedeni etapi bodo v posamezne nove prostore preselili del medicinske dejavnosti iz starih prostorov. Prazne objekte bodo po preselitvi odstranili. Tako bodo sprostili nove proste površine za izgradnjo naslednje etape novogradnje.

Novogradnja nujna predvsem zaradi prostorske stiske
Razlogov, da v Celju potrebujejo nadomestno novogradnjo bolnišnice, je več. Nanje je več let opozarjalo vodstvo bolnišnice, do pred kratkim še s poslovnim direktorjem Marjanom Ferjancem na čelu. Največji je prostorska stiska in pomanjkanje postelj na več internističnih oddelkih, kjer se povečuje število bolnikov. Kot so sporočili iz celjske bolnišnice, je v zadnjih letih prišlo tudi do sprememb v načinih zdravljenja, ki so se v veliki meri iz hospitalnega spremenili v ambulantne načine. Pri tem se zasedenost posteljnih kapacitet sicer manjša, vendar pa se na drugi strani povečujejo potrebe po prostorih za drugačne oblike obravnav. Med argumenti za bolnišnično novogradnjo je tudi ta, da je več kot polovica bolnišničnih oddelkov še vedno v starih prostorih, ki so za izvajanje te dejavnosti neustrezni, saj v njih ni bilo opravljenih večjih gradbenih posegov, ki bi izboljšali namestitvene in druge standarde. Poleg tega pa so bili, zaradi finančne situacije, v zadnjih letih za vzdrževanje objektov primorani namenjati manj denarja. (NS)
Štajerski val v sliki