V Dobju bodo posodabljali občino in kulturni dom

11.05.2020

Občina Dobje pred novimi naložbenimi izzivi. (Foto: Wikipedia)

Občina Dobje bo v okoli milijon evrov vrednem proračunu za naložbe letos namenila dobro tretjino denarja. Največji zalogaj bo energetska sanacija občinske stavbe s kulturnim domom, prav tako so v načrtu obnova poslovilne vežice, komunalna ureditev obrtne cone ter nov pločnik in prehod za pešce v Dobju.

Javni objekti z novo podobo
V občinsko blagajno občine Dobje se bo letos steklo okoli 983 tisoč evrov, s čimer bo občina pokrila vse zakonsko obvezne naloge občine, 35 % denarja bo namenila za naložbe. Največji finančni zalogaj bo energetska sanacija občinske stavbe, v kateri so prostori občinske uprave in kulturni dom. "Celotno bomo zamenjali streho, energetski ovoj stavbe in stavbno pohištvo, da bo stavba energetsko bolj učinkovita. Naložba je ocenjena na okoli 150 tisoč evrov, uresničili naj bi jo do jeseni," napoveduje župan Franc Leskovšek in dodaja, da bo med vlaganji v javne objekte zajeten strošek tudi obnova ograje in poslovilne vežice na pokopališču v Dobju.

Obrtna cona za nova delovna mesta
Občina Dobje letos načrtuje tudi komunalno ureditev obrtne cone. "Najprej je treba pristopiti k sanaciji obstoječega mostu preko potoka, prav tako naj bi skupaj z Elektrom Celje uredili elektifikacijo z novo trafo postajo," pojasnjuje župan in dodaja, da je ureditev obrtne cone zelo pomembna za nadaljnji gospodarski razvoj občine. "Občani in drugi investitorji bodo v urejeni obrtni coni imeli možnost odpirati nova delovna mesta. Na tem območju je že en obrat z lesom, doslej je bilo že kar nekaj zanimanja za nakup parcel, ki pa morajo pa biti predhodno komunalno opremljena,« razlaga Leskovšek.

Nov pločnik in prehod za pešce
Dobrodošla novost se prav tako obeta na področju cestne infrastrukture, saj občina skupaj z državo načrtuje ureditev novega pločnika od šole in trgovine ter prehoda za pešce proti dobjanski trgovini in kmetijski zadrugi. Naložba, ki jo bo delno sofinancirala Direkcija za infrastrukturo, je ocenjena blizu sto tisoč evrov. Pogodba z direkcijo je že podpisana, pravi Leskovšek in upa, da bodo dela stekla čimprej. (SP)
Štajerski val v sliki