V Dobju subvencije za male čistilne naprave

25.08.2015

Centralno čistilno napravo so v Dobju zgradili leta 2012, a nanjo se ne morejo priključiti vsa gospodinjstva v občini. (Foto: Limnowet)

Občina Dobje je pred leti zgradila rastlinsko čistilno napravo, za naselje Dobje. Gospodinjstvom, ki nimajo možnosti priklopa nanjo, pa bo občina subvencionirala nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav. Razpis je že objavila.

400 oz. 800 evrov pomoči
Občina Dobje je v letošnjem proračunu za subvencije namenila 19 tisoč evrov. Občanom bo pomagala pri gradnji malih čistilnih naprav do 50 populacijskih enot. „Razpis predvideva do 800 evrov subvencije za gospodinjstvo, ki je priklopljeno na javni vodovod in plačuje takso za obremenjevanje voda, v kolikor pa ima gospodinjstvo svojo vodo, je upravičeno do največ 400 evrov subvencije,“ razlaga župan Franc Leskovšek. Vloge morajo občani oddati najkasneje do 7. septembra. Subvencijo je mogoče pridobiti za naprave, ki so bile vgrajene od 1. januarja leta 2014 naprej. (AD)
Štajerski val v sliki