V Dobju v ospredju prenova šolske strehe in čistilna

24.04.2017

V minulih letih so v občini Dobje največ vlagali v ceste, letos bosta v ospredju šolstvo in gasilstvo.

Občinski svet v Dobjem je potrdil proračun občine za leto 2017. Težak je slab milijon evrov vreden, od tega bo za naložbe na voljo okoli 380 tisoč evrov. Največji zalogaj bosta prenova strehe na osnovni šoli in ureditev nove čistilne naprave v Dobju. 

Za naložbe dobra tretjina proračuna
V proračunu občine Dobje je zaradi krčenja državnih sredstev in zamujanja evropskih razpisov iz leta v leto manj denarja, kar se najbolj odraža v skromnejših naložbenih vlaganjih. V občinsko blagajno se bo tako letos steklo slab milijon evrov, za naložbe bo ostalo okoli 380 tisočakov, ob tem se bo morala občina zadolžiti za okoli 70 tisoč evrov. Med največjimi letošnjimi naložbami župan Franc Leskovšek izpostavlja zamenjavo dotrajane strehe na dobjanski osnovni šoli in izgradnjo čistilne naprave za 100 populacijskih enot, za potrebe vrtca, šole in okoliških gospodinjstev. Če ne bo zapletov pri izbiri izvajalca del, bodo dobrih dvesto tisoč evrov vredno investicijo uresničili med poletnimi počitnicami. Velik finančni zalogaj bo tudi sofinanciranje nakupa novega gasilskega vozila, ki bo hkrati služil za druge potrebe občanov. Občina bo prav tako uredila parkirišče in polnilnico za električna vozila, za njeno sofinanciranje je bila uspešna na razpisu Eko sklada. Leskovšek upa, da bo zaživela do občinskega praznika, 22. julija. So pa v Dobju pristopili tudi k ureditvi okoli tri hektare velike obrtne cone. Projekt je v fazi izdelave podrobnega prostorskega načrta, ko bo ta sprejet, bo občina glede na interes vlagateljev v prihodnjih letih poskrbela še za ureditev potrebne infrastrukture. (SP)
Štajerski val v sliki