V Kozjem želijo naravno kopališče

05.07.2016

Kopališče v Kozjem bi bilo okolju prijazno, saj bi kakovost vode dosegli z naravnimi postopki, brez dodajanja kemikalij.

V Kozjem želijo do leta 2018 urediti naravno kopališče. Tako bi povečali turistično-rekreativno ponudbo kraja in v osrčje Kozjanskega parka privabili še več obiskovalcev. Projekt je še v fazi idejne zasnove, ali bo zares zaživel, pa bo odvisno od uspešne prijave na evropske razpise.

Pogoj evropski denar
"Občina Kozje je v sodelovanju s 14 občinami iz Savinjske regije pristopila k izdelavi skupnega projekta Razvoj objezerskih območij Savinjske regije, za katerega občine pričakujejo sofinanciranje iz finančne perspektive 2014-2020. Če bodo regijski projekti potrjeni, bi lahko kopališče zgradili v letih 2017 in 2018," razlaga kozjanska županja Milenca Krajnc in dodaja, da bi v občini tako pomembno razširili ponudbo na področju turizma in športne rekreacije. Kopališče s pripadajočo infrastrukturo bi postavili na desni strani brega Bistrice pri starem jezu in nasproti športnega parka Kozje. Projektantska ocena vrednosti kopališča je 480 tisoč evrov brez DDV, občina pa bo po besedah županje k izvedbi projekta pristopila le, če bo prejela nepovraten evropski denar.

Bazen, plaže, gostinski lokal …
Projektantsko podjetje Objem narave d. o. o. iz Maribora je načrtovani biološki bazen zasnovalo kot naravi prijazno vodno površino, ki je razdeljena na plavalni del, velik 376 kvadratnih metrov, z rastlinami posajeno regeneracijsko cono, veliko 143 kvadratnih metrov, ter filtracijsko cono, ki je pod kopalnim delom. Bazen je globok med 1,35 in 1,50 metra in je zato primeren za neplavalce in plavalce. Ob bazenu so predvidene prodnate plaže, leseni podesti ter velika lesena terasa z dostopi v bazen preko lestev. Na nasprotni strani je zasnovana velika prodnata plaža, ki se polagoma spušča v vodo. Pred sanitarijam in gostinskim lokalom bi uredili peščeno plažo in leseno teraso lokala. Ob gostinskem lokalu načrtujejo tudi prostor za otroško igro. V sklopu projekta bi obnovili še jez na Bistrici in izdelali manjši leseni mostiček preko Bistrice. (SP)
Štajerski val v sliki