V Kozjem za plazove pol milijona evrov

15.06.2017

S sanacijo plazu so se tla v Rožcah umirila.

V občini Kozje se v zadnjih letih soočajo s povečanim številom zemeljskih plazov. Samo letos bo občina za urejanje plazeče zemljine porabila okoli pol milijona evrov, največ za sanacijo plazu v Rožcah pri Podsredi.

Na Gubnem in v Rožcah nič več težav
V občini Kozje se pogosto srečujejo s sprožanjem zemeljskih plazov, zlasti ob obilnih padavinah in večjih nalivih. V občini so tako v zadnjih letih s pomočjo države uspešno sanirali kar nekaj plazeče zemljine. Med večjimi je bil 30 hektarov velik plaz na Gubnem, ki so ga uredili leta 2015, letos je občinsko upravo najbolj zaposloval plaz v Rožcah. Celovito sanacijo plazu, ki so ga urejali vse od lanske jeseni, so proslavili na sredini priložnostni slovesnosti. Županja Milenca Krajnc je zadovoljna, da plaz tamkajšnjim občanom ne bo več povzročal težav. Plazeča gmota je ogrožala lokalno javno infrastrukturo, predvsem vodovodno, elektro-telekomunikacijsko omrežje, pa tudi javno pot in lokalno cesto ter gospodarske objekte na tem območju. "Izvajalec je uredil drenažna rebra in kamnita gnezda za odvajanje podzemnih voda, zgradili smo kanalizacijo, drenažo za globinsko in površinsko odvajanje vod, kmetijske površine smo vzpostavili v prvotno stanje, prav tako smo rekonstruirali in asfaltirali obe lokalni cesti," razlaga županja. Naložba je stala 395 tisoč evrov, od tega je 308 tisočakov sofinanciralo ministrstvo za okolje in prostor, preostalo je zagotovila kozjanska občina. S tem pa plazov na tem območju še ni konec. V začetku poletja se bo namreč občina lotila urejanja plazu v Zagorju pri Lesičnem in še enega v Podsredi. (SP)
Štajerski val v sliki