V Kozjem za prijaznejše osvetljevanje cerkva

06.05.2015

Cerkev Sv. Mihaela na Pilštanju

V občini Kozje končujejo celovito zamenjavo svetil na cerkvenih objektih. Tako bodo prihranili pri stroških za električno energijo in ob tem prispevali za čisto okolje.

Svetilo bo ceneje in varneje

Za posodobitve je občina namenila 12 tisoč evrov. «Predvsem smo želeli optimzirati svetlobne efekte sakralnih objektov, posledično znižati porabo energije in zmanjšati svetlobno onesnaževanje,« razlaga županja Milenca Krajnc. Kot pravi, je nova svetila dobilo osem kozjanskih cerkva: na Dobležičah, Pilštanju, Gubnem, v Bučah, Lesičnem, Zagorju pri Lesičnem, Kozjem in Podsredi. Podružnične cerkve bodo morale na varčno in okolju prijaznejšo razsvetljavo še počakati. (SP)
Štajerski val v sliki