V Makolah letos največ vlaganj v ceste

29.01.2016

Urejanje cest ostaja ena od dolgoročnih prioritet občine Makole.

V proračun občine Makole se bo letos steklo precej manj denarja kot v minulih letih – okoli milijon 700 tisoč evrov. Kljub varčevanju bo za naložbe na voljo okoli 380 tisoč evrov. Največ bo vlaganj v cestno infrastrukturo.

Obnova ceste Pečke - Mostečno
Po besedah direktorja občinske uprave Igorja Erkerja bo proračun zaradi prenosa sredstev v višini dobrih 200 tisoč evrov dokaj investicijsko naravnan. V ospredju bo modernizacija prometne infrastrukture. „Glavna naložba bo obnova ceste Pečke–Slovenska Bistrica, na odseku od naselja Pečke do križišča v Mostečnem. Zanjo smo v proračunu namenili 185 tisoč evrov. Naložbo bomo delno financirali iz 23. člena o financiranju občin in zakona o izvrševanju proračuna 2016-2017. Če ne bo zapletov pri javnem razpisu, bo izvajalec dela začel že aprila,“ pojasnjuje Erker.

Ureditev plazov v Rovah in Motanju
Nekaj denarja, a manj, kot je predlagala občinska uprava, so v Makolah namenili tudi za urejanje zemeljskih plazov v Rovah in Motanju. Skupina svetnikov je namreč zavrnila predlagano višino za sanacijo plazov iz 41 tisoč evrov na 38 tisočakov, kar je po mnenju občinske uprave glede na nujnost problematike neodgovorno. „Zaradi znižanja postavke obstaja bojazen, da bo po skorajšnji ureditevi plazu v Rovah zmanjkalo denarja za prepotrebno ureditev plazu ob cesti Motanje–Drozg v dolžini 25 metrov. Sanacija plazeče zemljine je nujna, sicer se bo plaz razširil, uničil cestišče, zaradi česar bo onemogočen dostop do tamkajšnjih stanovanjskih objektov. Ob že tako nizki postavki za urejanje plazov je dodatno klestenje denarja na zahtevo skupine svetnikov zelo neodgovorno,“ ocenjuje Erker.

Manj za Forma vivo
Izdatki za društva, šolstvo in socialno-varstvene storitve ostajajo kljub nižji povprečnini na isti ali celo višji ravni kot lani. Bo pa manj denarja na voljo za organizacijo kiparsko-slikarskega simpozija Forma viva Makole. Znesek za organizacijo enega najodmevnejših dogodkov v občini so namreč na pobudo skupine svetnikov s predlaganih 4 tisoč evrov zmanjšali kar za polovico, s čimer bo po mnenju Erkerja ogrožen obstoj te mednarodno prepoznavne prireditve. (SP)

 
Štajerski val v sliki