V Vrelcu o poslovanju s Srbijo

21.06.2017

Na delavnici v MPI Vrelec Rogaška Slatina o izzivih in priložnostih srbskega trga

Na delavnici v Mrežno podjetniškem inkubatorju (MPI) Vrelec Rogaška Slatina so predstavili izzive in priložnosti poslovanja s Srbijo, ki je ena najpomembnejših gospodarskih partneric Slovenije. Nekdanji veleposlanik RS v Srbiji Franc But je med drugim poudaril, da srbski trg ponuja številne priložnosti tudi za majhna in srednja podjetja.

Mrežni podjetniški inkubator Vrelec Rogaška Slatina mladim podjetjem na njihovih začetkih ne nudi le poslovnih prostorov pod ugodnimi pogoji, ampak v njem podjetniki dobijo tudi podporo v obliki različnih izobraževanj in delavnic, pomagajo jim tudi pri prijavah na različne razpise, obveščajo jih o zakonodajnih novostih in seznanjajo o možnostih poslovanja doma in v tujini. Prav v teh dneh je bilo v MPI Vrelec Rogaška Slatina več različnih izobraževanj in delavnic. Največji interes med podjetniki je bil za delavnico »Izzivi in priložnosti poslovanja s Srbijo«, na kateri je sodeloval tudi mag. Franc But, nekdanji veleposlanik v Beogradu in vodja sektorja za bilateralno gospodarsko sodelovanje na zunanjem ministrstvu RS, ki je med drugim poudaril: »Srbija je danes urejen trg, kjer veljajo običajna poslovna pravila, politika se vmešava v gospodarstvo bistveno manj, kot se je. Tudi korupcije je manj.«

Slovensko podjetništvo je izrazito izvozno usmerjeno
Blagovna menjava med Slovenijo in Srbijo se je v zadnjih petih letih povečala kar za 20 odstotkov in danes znaša 1,25 milijarde evrov. Direktorica MPI Vrelec Rogaška Slatina Branka Aralica je v uvodu izpostavila porast poslovanja Slovenije s Srbijo in poslovanja s tujino nasploh, pri katerem pomembno vlogo igrajo tudi manjša podjetja, ki so svojo pot začela v podjetniških inkubatorjih. »Slovenija danes izvozi več kot vse države na teritoriju bivše skupne države skupaj. Slovenska podjetja so izrazito izvozno usmerjena in smelo vstopajo na tuje trge. Kar 70 % posla s tujino naredijo majhna, srednja in mikro, družinska podjetja, ki danes predstavljajo že skoraj tri četrtine slovenske ekonomije,« je še poudaril mag. Franc But. In prav manjša podjetja potrebujejo pri vstopu na tuja tržišča več podpore, tako s strani gospodarske diplomacije kot tudi za to speciliziranih služb. Napotke za čim lažji prodor na srbski trg so podjetnikom in gospodarstvenikom na delavnici v Rogaški Slatini podali tudi trije izkušeni odvetniki Miloš Čurović, Branko Ilić in Primož Mikolič iz Odvetniške pisarne Ilič & partnerji Odi.law, s sedežem v Sloveniji in pisarnami na Hrvaškem, v Črni gori in Srbiji. Ukvarjajo se predvsem z gospodarskim pravom, na delavnici pa so izpostavili nekatere najpomembnejše korake pri vstopu na tuji (srbski) trg kot npr. kako ustanoviti podjetje na tujem trgu, kaj zahteva zakonodaja, kakšne so možnosti zaposlovanja, kakšna je sodna praksa ipd.  

Nekdanji slovenski veleposlanik v Srbiji mag. Franc But septembra odhaja na novo veleposlaniško funkcijo v Berlin, kjer bo zamenjal dosedanjo veleposlanico Marto Kos Marko. 

Vse o možnostih vključitve v inkubator oziroma kako pričeti s predinkubacijskim procesom, lahko preberete tukaj. (GKR)

Franc But - Katera podjetja naredijo največ poslov s tujino

Franc But - Kako se je mednarodno poslovanje spremenilo po vstopu Slovenije v EU

Franc But - S katerimi državami naredi Slovenija največ blagovne menjave

Franc But - Kako lahko podjetjem pomaga gospodarska diplomacija

Direktorica Vrelca Branka Aralica o priložnostih poslovanja s Srbijo
Štajerski val v sliki