V Muzeju novejše zgodovine Celje proti združevanju

02.03.2016

Muzej novejše zgodovine Celje je lani obiskalo dobrih 26.000 obiskovalcev, skupaj pa si je muzejske zbirke ogledalo več kot 61.000 obiskovalcev.

Čeprav je za kulturo vse manj denarja, so v Muzeju novejše zgodovine Celje zadovoljni, da so brez rdečih številk zakorakali v novo programsko leto. Načrtov ne manjka. Trudili se bodo ohraniti pozitiven trend obiskovalcev, popestriti muzejsko ponudbo, napovedanega združevanja celjskih muzejskih zavodov pa si ne želijo.

Uspešno tudi pod novim vodstvom
Lansko jesen je kot vršilec dolžnosti direktorja na čelo muzeja sedel Tonček Kregar, saj je dotedanja direktorica Tanja Roženbergar prevzela vodenje Slovenskega etnografskega muzeja. Kot je na srečanju z novinarji povedal Kregar, so kljub menjavi vodstva uspešno izpeljali zastavljeni program. Med drugim so lani dopolnili dve stalni razstavi, pripravili eno novo stalno razstavo, enajst občasnih in kar dvanajst lastnih gostujočih razstav. Muzej je minulo leto obiskalo dobrih 26.000 obiskovalcev, skupaj pa si je muzejske zbirke, tudi na drugih lokacijah, ogledalo več kot 61.000 obiskovalcev. Gostovali so tudi v tujini. Trenutno se na evropski turneji še mudi otroška razstava Rojstni dan v Hermanovem brlogu, razstava fotografij Josipa Pelikana je gostovala v češkem Krumlovu, razstava Ukradeni otroci pa je skupaj z istoimenskim filmom režiserke Maje Weiss potovala po slovenskih, evropskih in japonskih mestih. Uspešno delo na programskem področju bodo nadaljevali tudi letos. Želijo si še razširiti in povečati dostopnost muzejskega gradiva čim širši javnosti.

Združitve muzejev si ne želijo
Na eni izmed jesenskih sej celjskega mestnega sveta je na plan prišla ideja, da bi v luči zmanjševanja stroškov pod eno streho združili celjski Pokrajinski muzej in Muzej novejše zgodovine Celje (MNZC). Strokovni kolegij MNZC je na poziv Mestne občine Celje, da se opredeli glede načrtovane reorganizacije celjskih muzejskih zavodov, oblikoval stališče in ga posredoval  občinskim strokovnim službam. Vršilec dolžnosti direktorja MNZC Tonček Kregar je stališče kolegija povzel na srečanju z novinarji: »Kolegij ne nasprotuje spremembam in racionalizaciji delovnih procesov, a smo pri tem v dvomih, da bi takšna sprememba prinesla pozitivne finančne in vsebinske učinke.« Eden glavnih pomislekov, ki so ji člani kolegija zapisali v stališču, je ta, da ob morebitni združitvi Ministrstvo za kulturo kot večinski financer obeh muzejev ne bo ohranilo dosedanjih vložkov, temveč bo količino denarja za združen muzej zmanjšalo. Združitev bi po njihovi oceni resda prinesla le enega direktorja, a bodo stroški, v kolikor ne bi krnili obsega in vsebine muzejskega dela, ostali nespremenjeni. Na odgovor Mestne občine Celje po Kregarjevih besedah še čakajo. (NS)
Štajerski val v sliki