Nov vodovod v občinah Makole in Poljčane

11.09.2015

Ob včerajšnji predstavitvi projekta. Župan Občine Makole Franc Majcen, direktorica poljčanske občinske uprave Karmen Furman, direktor makolske občinske uprave Igor Erker, vodja del iz Esotecha Peter Pihler in nadzornik iz Nadzora DRI Mitja Prinčič.

V občinah Makole in Poljčane končujejo 6 milijonov evrov in pol vreden projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje. Z evropskim sofinanciranjem so zagotovili dolgoročno varno in boljšo vodooskrbo za več kot 10 tisoč odjemalcev.

Kakovostna pitna voda za 10 tisoč uporabnikov
Na območju obeh občin so hidravlično izboljšali in na novo položili 23,6 kilometrov vodovodnih cevi, od tega 18,8 kilometrov v občini Makole in 12,8 kilometrov v občini Poljčane. »Naložba je zajemala tudi nadgradnjo objekta za pripravo pitne vode in vodohrana v občini Makole, novogradnjo dveh vodohranov in prečrpalne postaje v občini Poljčane,« pojasnjuje Franc Majcen župan občine Makol, nosilke projekta. Po njegovih besedah gre za veliko in uspešno naložbo, katere vpliv bo čutiti še nekaj časa. Da so projekt uspešno spravili pod streho, je vesela tudi direktorica občinske uprave Občine Poljčane Karmen Furman. »Z nadgradnjo vodovodnega sistema smo veliko pridobili. Ne le, da smo zagotovili varno in boljšo oskrbo s pitno vodo več kot 10 tisoč uporabnikom, ampak smo vzpostavili celovit sistem oskrbe s pitno vodo v treh občinah,« razlaga Furmanova. Projekt je namreč obsegal nadgradnjo posameznih delov vodooskrbnega sistema in navezavo obeh v vodovodni sistem v občini Slovenska Bistrica.

Nujna naložba
Vodooskrbna sistema v občinah Makole in Poljčane sta bila v slabšem stanju. »Neustrezni cevovodi, stalne okvare, premajhne propustnosti za dovod ob zadostnih količin pitne vode, občasna izpostavljenost onesnaženju pitne vode so bile del problematike vodooskrbe na tem območju,« razlaga direktor občinske uprave občine Makole Igor Erker. Z novim vodovodnim sistemom je tako zagotovljena ustrezna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo. Prav tako se je dolgoročno izboljšalo zagotavljanje pitne vode na tem območju. Z izgradnjo novega sistema pričakujejo tudi znižanje stroškov vzdrževanja, manj okvar, posledično tudi manj prekinitev dobave vode v javno vodovodno omrežje.

Evropsko sofinanciranje
Nova pridobitev ne bi bila uresničljiva brez evropskega denarja. Za šest milijonov evrov in pol vredno naložbo je dobre štiri milijone prispeval Kohezijski sklad Evropske unije, 710 tisočakov je zagotovila država, milijon 857 tisočakov pa občini. V občini Makole je skupna vrednost projekta znašala 2 milijona 829 tisočakov, v občini Poljčane pa 3 milijone 762 tisoč evrov. (SP)
Štajerski val v sliki