V občini Kozje pet kilometrov novega vodovoda

17.12.2015

Občane bodo na javni vodovod priključili po novem letu.

Občina Kozje končuje gradnjo pet kilometrov dolgega vodovodnega omrežja na Bistrici in v Pokorni vasi. Več kot 40 občanom, ki se zdaj oskrbujejo z vodo iz lastnih zajetij, bo po priključitvi na javni vodovod omogočena varna in zanesljiva uporaba zdrave pitne vode.

150 tisočakov za boljšo pitno vodo
Izvajalec del, OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, je s podizvajalcem, Adolfom Kunejem iz Gorjan, položil več kot pet kilometrov novega vodovoda, zgradil individualne priključke na objekte, nov razbremenilnik in redukcijo tlaka. V sklopu projekta je zgradil še tri kilometre nove kabelske kanalizacije za Telekomovo optično omrežje, pri čemer je Telekom Slovenije prispeval kanalizacijske cevi in jaške. Dolgo želena naložba je stala okoli 150 tisoč evrov. Ker državnega denarja ni bilo na voljo, je 120 tisočakov zagotovila Občina Kozje, preostanek so s plačilom sofinancerskega deleža v višini 1.500 evrov na priključek prispevali krajani. Z izgradnjo vodovodnega omrežja na Bistrici in v Pokorni vasi je več kot štiridesetim občanom, ki so doslej uporabljali lastno vodno zajetje, omogočena boljša in varnejša oskrba s kakovostno pitno vodo. (SP)
Štajerski val v sliki