V Podčetrtku bo nova knjižnica

27.12.2017

V knjižničnih prostorih v stari šoli se soočajo s prostorsko stisko in vzdrževalnimi težavami.

V Podčetrtku načrtujejo izgradnjo nove knjižnice s prireditvenim prostorom. Postavili bi jo v poslovni coni v bližini trgovine Tuš. Selitev v nove prostore je potrebna, ker so sedanji stari, vlažni in premajhni.

Potreba po sodobnejši knjižnici se nakazuje že nekaj let. Po besedah direktorja Knjižnice Šmarje pri Jelšah Jožeta Čakša je njihova dislocirana enota v Podčetrtku sicer na zelo dobri lokaciji v središču kraja, vendar v dotrajanem in vlažnem objektu, kjer se srečujejo tudi z vse večjo prostorsko stisko. Občina je sprva razmišljala o prenovi obstoječih prostorov, a s tem ne bi rešila prostorske stiske. Zato zdaj predlaga preselitev knjižnice v nov objekt, ki ga bo v poslovni coni v bližini trgovine Tuš zgradilo podjetje GIC Gradnje iz Rogaške Slatine. "Gre za objekt, velik od 400 do 500 kvadratnih metrov, 200 kvadratov bi namenili knjižnici, ostali prostor bi izkoristili za večnamensko prireditveno dvorano. V njej bi imeli manjše koncerte, predavanja in druge dogodke, večje dogodke bi še naprej gostili v obstoječi veliki večnamenski športni dvorani," pravi župan Peter Misja in dodaja, da morajo zeleno luč za izgradnjo nove knjižnice dati še občinski svetniki. Idejno zasnovo in finančno konstrukcijo projekta, ki je ocenjen od 400 do 500 tisoč evrov, bodo potrjevali na januarski seji. Če ne bo zapletov, bodo k gradnji knjižnice pristopili prihodnje leto. (SP)
Štajerski val v sliki