V Podsredi bo Festival ekološke hrane

10.06.2016

Utrinek z lanskoletnega festivala. Letos se bodo ponudniki predstavljali v notranjosti gradu Podsreda.

V Kozjanskem parku bo v nedeljo 4. Festival ekološke hrane. Z njim želijo podpreti sonaravno in okolju prijazno pridelavo hrane. Ob tem z zadovoljstvom ugotavljajo, da je na območju parka iz leta v leto več ekoloških kmetij.

Za zdravje človeka in narave
Za ekološki festival so se po besedah Tatjane Kotnik odločili, ker verjamejo, da je ekološko kmetovanje ena najboljših trajnostnih oblik sožitja med človekom in naravo ter eden najboljših primerov dobre prakse v zavarovanih območjih. »V Kozjanskem parku zelo podpiramo ekološko kmetovanje, ker mislimo, da je ta oblika kmetovanja edina, ki je naravi prijazna. Prijazna pa je tudi za nas potrošnike, ker je vir zdrave hrane, saj za njeno pridelavo ne uporabljamo nobenih fitofarmacevtskih sredstev,« razlaga Kotnikova in ob tem z zadovoljstvom ugotavlja, da je na območju parka iz leta v leto več pridelovalcev ekološke hrane.

Pridelovalci, predavanja, eko kuhna
Letos se bo na stojnicah predstavljajo 30 ponudnikov ekološke hrane iz zavarovanega območja parka pa tudi drugih delov Slovenije. Na sprehodu med stojnicami bodo lahko obiskovalci prisluhnili zanimivim predavateljem, ki bodo podajali znanja o ekološkem vrtnarjenju in ekoloških semenih. Na voljo bo gostinska ponudba z ekološko hrano. Obiskovalci pa se bodo lahko podali tudi na tradicionalni pohod po Kozjanskem parku, in ob tem spoznali vse od suhih travnikov na Vetrniku do gradu Podsreda. (SP)

KOTNIKAR O OSVEŠČENOSTI SLOVENCEV
Štajerski val v sliki