V Podsredo vabi prenovljen Križev pot

04.11.2015

Krajani Podsrede pričakujejo, da bo prenovljena kalvarija pripomogla k večji prepoznavnosti Kozjanskega.

Na Stari sveti gori v Podsredi so obnovili razpadajoče kapelice Križevega pota. Pri obnovi so se s prostovoljnim delom in finančnimi prispevki izkazali krajani in okoliški podjetniki. Pričakujejo, da bo obnovljena kalvarija priložnost za še večji razvoj turizma.

Za razmah romarskega turizma
Pobudo za obnovo starodavnih kapelic, ki jih je že pošteno načel zob časa, je dal nekdanji predsednik KS Podsreda Marko Kunej. Njegovemu vabilu se je odzvalo več kot sto krajanov, posameznikov in podjetnikov, ki so se pri prenovi izkazali ne le z darovanjem finančnih prispevkov, ampak tudi s prizadevnim prostovoljnim delom. Da je delo krajanov, ki so se povezali za skupen cilj, neprecenljivo, se strinja tudi sedanji predsednik KS Podsreda Vinko Klavžar, organizator in vodenja gradbenih del. »Obnovo je zaradi obilice prostovoljnega dela težko finančno ovrednotiti. Je pa znano, da je obnova ene same kapelice stala okoli 2400 evrov. Krajevna skupnost jih je obnovila 14, gasilci in Kozjanski park pa po eno. Prihranek je bil torej precejšen, saj  je bila predračunska vrednost Zavoda za varstvo kulturno dediščine Celje po kapelici ocenjena od 9 do 12 tisoč evrov«, razlaga Klavžar. Prenovljen Križev pot je tako postal prepoznaven znak Podsrede, ki je še polepšal podobo kraja. Predvsem pa so v Podsredi, ki se ponaša z enim najlepših slovenskih trgov, uspeli dopolniti ponudbo romarskega turizma, s čimer želijo na območje Kozjanskega privabiti še več obiskovalcev ne le iz Slovenije, ampak tudi iz tujine. (SP)
Štajerski val v sliki